Enn Lust

Energiatehnoloogia, valitud 2010

Tartu ülikooli füüsikalise keemia professor (alates 1997)

Sündinud 22. oktoobril 1956 Ida-Virumaal
1975 Jõhvi gümnaasium
1980 Tartu ülikool
1989 keemiakandidaat
1997 professor