Jaan Eha

Loodusteadused ja meditsiin, valitud 2016

Tartu ülikooli kliinilise meditsiini instituudi südamekliiniku juhataja (alates 2002)
Tartu ülikooli kardioloogia professor (alates 2004)

Sündinud 12. juunil 1950 Viljandis
1968 C.R. Jakobsoni nim Viljandi 1. keskkool
1974 Tartu ülikool
1979 meditsiinikandidaat
2004 professor