Margus Lopp

Keemia, valitud 2011

Tallinna tehnikaülikooli orgaanilise keemia professor (alates 1997)

Sündinud 11. septembril 1949 Kuressaares
1968 Kingissepa keskkool
1973 Tartu ülikool
1981 keemiakandidaat
1997 professor
2014-2017 Eesti teaduste akadeemia peasekretär