Teadlaskarjäär Euroopa teadusruumis

Mobiilsus on tänapäeval lahutamatu osa edukast teadlaskarjäärist. Kahjuks kaasneb teise riiki asumisega – eriti aga pikaajaliselt – bürokraatlikke toimetusi ja praktilisi probleeme, mis võivad olla seotud viisade, elamis- ja töölubade, sotsiaalkindlustuse tingimuste ja maksunduse, tööseadusandluse, kohaliku olme küsimuste ringiga jne. Teadvustades sellelaadseid takistusi, on Euroopa Komisjon nende probleemide ületamiseks ellu kutsunud üle-euroopalise välisteadlaste teabekeskuste võrgustiku EURAXESS Services Network (endise nimega ERA-MORE), mille töösse on kontaktorganisatsioonina kaasatud ka Eesti teaduste akadeemia. Eesti-sisese võrgustiku koordinaatoriks on Eesti teadusagentuur.

EURAXESS Eesti võrgustiku kontakt Eesti teaduste akadeemias: Terje Tuisk, terje.tuisk@akadeemia.ee

Euroopa Komisjoni ning teadus- aja arendustegevuse ning innovatiooni raamprogrammis osalevate riikide koostöös on loodud Euroopa teadlaste mobiilsusportaali EURAXESS eesmärgiks on lihtsustada teadlaste mobiilsust Euroopa teadusruumis.

Portaal annab informatsiooni nii stipendiumite, grantide kui ka tööpakkumiste kohta kõikjal Euroopas. Samast saate otsida Teid huvitava riigi kohta viiteid praktilise infoga (alustades riiki asumise tingimustest, lõpetades lapse koolitamise võimalustega jpm). Mööda pole vaadatud ka teaduspoliitilistest küsimustest. Portaalist leiab vastavaid dokumente nii Euroopa kui ka kohalikul tasandil.

Toetamaks mobiilseid teadlasi konkreetsete nõuannetega nende probleemide lahendamisel, on loodud üle-euroopaline teabekeskuste võrgustik EURAXESS Services Network (endine ERA-MORE). Kui Teid huvitab konkreetne sihtriik, uurige esmalt vastavat riiklikku mobiilsusportaali – kui Te ei leia oma küsimusele vastust, pöörduge kohaliku teabekeskuse poole. Lingid ja kontaktandmed leiate Euroopa mobiilsusportaalist.

Muid kasulikke linke:

Tänapäevases võimaluste paljususes, kuuludes Euroopa Liidu liikmesriikide hulka, on Eesti muutunud välisteadlastele märgatavalt atraktiivsemaks.  Külalislektorite ja külalisteadlaste kaasamine on osa ülikoolide ja teadusasutuste rahvusvahelistumise strateegiast.

Välisteadlaste Eestisse tuleku hõlbustamisele aitavad kaasa üle-euroopalisse teabekeskuste EURAXESS Services Network võrgustikku (endine ERA-MORE) kuuluvad Eesti mobiilsuskeskused, kes on valmis vastama Eestit puudutavatele küsimustele viisade, elamis- ja töölubade, sotsiaalkindlustuse tingimuste ja maksunduse, tööseadusandluse,  kohaliku olmega seotud probleemide jpm kohta.

EURAXESS Eesti teabekeskuste kontaktid vt https://www.euraxess.ee/estonia/estonian-network

Euroopa Komisjoni kaasrahastamisel on loodud veebipõhise infoallikana teadlastele mobiilsusportaal EURAXESS Estonia. Portaali põhieesmärk on esitada praktilist informatsiooni, mis  on vajalik teadusega seotud mobiilsetele inimestele. Välisteadlastele mõeldud ingliskeelne Visiting Researcher’s Guide to Estonia on soovijatele saadaval ka paberkandjal Eesti teaduste akadeemia kaudu – saamiseks meilige oma soov aadressil  mobility@akadeemia.ee. Trükise PDF-versioon on üleval siin.