Välisvahetuse fondi nõukogu

Välisvahetuse fondi nõukogu (VVFN) liikmed nimetab akadeemia juhatus oma otsusega akadeemia osakondade ja ülikoolide ettepanekute alusel.

Nõukogu esimees on akadeemik Jüri Engelbrecht.

Liikmed
Marco Kirm, akadeemik,  Tartu ülikooli professor
Äli Leijen, Tartu ülikooli professor, Eesti noorte teaduste akadeemia toetajaliige
Katrin Niglas, Tallinna ülikooli teadusprorektor
Toomas Vaimann, Tallinna tehnikaülikooli juhtivteadur, Eesti noorte teaduste akadeemia president