Anne Kahru

Ökotoksikoloogia, valitud 2018

Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut, juhtivteadur (alates 2007)

Sündinud 17. veebruaril 1955 Pärnu-Jaagupis
1973 Rapla keskkool
1978 Tartu ülikool
1987 bioloogiakandidaat