Jakob Kübarsepp

Materjalitehnika, valitud 2011

Eesti teaduste akadeemia informaatika- ja tehnikateaduste osakonna juhataja (alates 2014)
Tallinna tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi emeriitprofesssor (alates 2021)

Sündinud 9. veebuaril 1947 Tallinnas
1965 Tallinna 2. keskkool
1970 Tallinna tehnikaülikool
1980 tehnikakandidaat
1992 tehnikadoktor
1997 professor