Uudiskirjad, lingid

Uudiskirjad

ALLEA – All European Academies, Euroopa akadeemiate ühendus,   https://allea.org/newsletter/
EASAC – European Academies Science Advisory Council, Euroopa akadeemiate teadusnõukogu, https://easac.eu/newsletter-archive/
IAP – InterAcademy Partnership, akadeemiate koostöökogu, https://www.interacademies.org/news/e-bulletin
ISC – International Science Council, Rahvusvaheline teadusnõukogu,  https://council.science/newsletter/
UAI – Union Académique Internationale, Rahvusvaheline akadeemiate liit  http://www.uai-iua.org/en
UEAA – The Union of European Academies for Sciences applied to Agriculture, Food and Nature, Euroopa põllumajandusteaduste, toidu-uuringute ja loodusteadustega tegelevate akadeemiate ühendus, https://ueaa.info/category/newsletters/