Konkursid

Konkursside alusdokumendid:

 • Akadeemikute valimise reglement (pdf)
 • Anto Raukase stipendiumi statuut (pdf)
 • Uurija-professori statuut (pdf)

Eesti teaduste akadeemia liikmeteks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimis- ja arendustöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas, ning väljapaistvaid Eesti loomeisikuid, kes on andnud olulise panuse Eesti vaimukultuuri.

Uued akadeemikud valitakse Eesti teaduste akadeemia üldkogu istungil, valimisel on õigus osaleda kõigil akadeemikutel. Akadeemikukandidaatide esitamise õigus on Eesti teaduste akadeemia akadeemikutel, Eesti ülikoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogudel või nende funktsioone täitvatel esinduskogudel, teadusseltsidel ja loomeliitudel.

VALIMISED 2024

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja uue teaduste akadeemia liikme valimised globaalmuutuste valdkonnas.

Nii tervet maailma kui ka Eestit on viimastel aastatel raputanud mitmed globaalsed kriisid ja suured konfliktid. Neile sekundeerivad sellised aktuaalsed teemad nagu kestlik areng, rohepöörde realiseerimine, kliimamuutustega kohanemine või leppimatuse süvenemine ühiskonnas. Nendele reageerimine vajab raamidest välja ulatuvat mõtlemist ning piiride- ja valdkondadeülest lähenemist toimuvate globaalsete muutuste lahtimõtestamiseks ja Eesti kontekstis interpreteerimiseks. Sellist tüüpi väljakutsed puudutavad kõiki teadusvaldkondi, loodusteadustest sotsiaal- ja humanitaarteadusteni.

Palume kandidaatide kohta esitada teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas 10. märtsiks 2024 järgmised materjalid:

 • esildis, milles on põhjendatud kandidaadi sobivust (laadida dokumendina),
 • esitaja juhtorgani otsus (laadida dokumendina),
 • elektrooniline ankeet järgmise infoga:
  o kandidaadi kontaktandmed,
  o kümne tähtsama teaduspublikatsiooni ja/või arendustöö loetelu,
  o kuni viie olulisima käimasoleva teadusprojekti loetelu,
  o link kandidaadi kohta käivale informatsioonile Eesti teaduse infosüsteemis ETIS,
 • kandidaadi foto koos foto autori nimega.

Valimiste ajakava

 • Kandidaatide esitamine – 10. märts 2024.
 • Esitatud kandidaadid avalikustatakse pärast nende kinnitamist akadeemia juhatuse poolt.
 • 4. aprillil toimub konverents, kus kõigil kandidaatidel on võimalus ennast ja oma teadustööd tutvustada nii akadeemikutele kui ka avalikkusele.
 • Uued akadeemikud valitakse 17. aprillil akadeemia üldkogu istungil.
 • Vaata ka uudist konkursi väljakuulutamise kohta.
 • Akadeemikute valimise reglement (pdf)

Lisainfo: Tiina Rahkama, tiina.rahkama@akadeemia.ee

Globaalmuutuste akadeemik (1 koht)

Akadeemikuakadidaatide konverents toimus 4. aprillil.

Heikki Junninen

Esitaja: Tartu ülikool; esildis (pdf)

Profiil ETISes.
Ettekanne konverentsil.

Pildil Heikki Junninen, foto Reti Kokk

Rainer Kattel

Esitaja: Tallinna tehnikaülikool; esildis (pdf)

Profiil ETISes.
Ettekanne konverentsil.

Pildil Rainer Kattel, foto Institute for Innovation and Public Purpose

Anne Kull

Esitaja: Tartu ülikool; esildis (pdf)

Profiil ETISes.
Ettekanne konverentsil.

Pildil Anne Kull, foto Andres Tennus

Tiit Kutser

Esitaja: Tartu ülikool; esildis (pdf)

Profiil ETISes.
Ettekanne konverentsil.

Pildil Tiit Kutser, foto Külli Kutser

Ülo Mander

Esitaja 1. Tartu ülikool; esildis (pdf)
Esitaja 2. Akadeemikud: Toomas Asser, Jaan Eha, Jaak Järv, Ain-Elmar Kaasik, Anne Kahru, Mati Karelson, Kalle Kirsimäe, Urmas Kõljalg, Maris Laan, Agu Laisk, Margus Lopp, Enn Lust, Jüri Martin, Andres Metspalu, Ülo Niinemets, Pärt Peterson, Mart Saarma, Tiit Tammaru, Raivo Uibo, Veiko Uri, Mart Ustav, Eero Vasar, Richard Villems, Martin Zobel; esildis (pdf)

Profiil ETISes.
Ettekanne konverentsil.

Pildil Ülo Mander, foto Andres Tennus

Timo Maran

Esitaja: Tartu ülikool; esildis (pdf)

Profiil ETISes.
Ettekanne konverentsil.

Pildil Timo Maran, foto Andres Tennus

Hans Orru

Esitaja: Tartu ülikool; esildis (pdf)

Profiil ETISes.
Ettekanne konverentsil.

Pildil Hans Orru, foto Andres Tennus

Jaanus Terasmaa

Esitaja: Tallinna ülikool; esildis (pdf)

Profiil ETISes.
Ettekanne konverentsil.

Pildil Jaanus Terasmaa, foto erakogu

Kolme uue akadeemiku valimised tehnikateaduste, biomeditsiini ning etnoloogia ja folkloristika valdkondades kuulutas teaduste akadeemia välja juunis.

Akadeemikuiks valiti

 • Pärt Peterson, biomeditsiin,
 • Mare Kõiva, etnoloogia ja folkloristika,
 • Maarja Grossberg-Kuusk, tehnikateadused,
 • Markku Kulmala, akadeemia välisliige.

Uudist akadeemikute valimise kohta loe siit.

Esitatud kandidaadid tutvustasid end konverentsil.

Biomeditsiin (1 koht)

Toivo Maimets

Esitaja: Tartu Ülikool; esildis (pdf)

Pildil Toivo Maimets. Foto erakogust

Pärt Peterson

Esitaja: Tartu Ülikool; esildis (pdf)

Pildil Pärt Peterson. Foto Aivar Kullamaa

Tanel Tenson

Esitaja: Tartu Ülikool; esildis (pdf)

Pildil Tanel Tenson. Foto erakogust

Tõnis Timmusk

Esitajad:
- akadeemikud Anne Kahru, Mati Karelson, Martti Raidal, Tiina Randmaa-Liiv, Mart Saarma, Martin Zobel; esildis (pdf)
- Tallinna Tehnikaülikool; esildis (pdf)

Pildil Tõnis Timmusk. Foto SeeSee Fotostuudio

Margus Viigimaa

Esitaja: Tallinna Tehnikaülikool; esildis (pdf)

Pildil Margus Viigimaa. Foto Meeli Küttim

Etnoloogia ja folkloristika (1koht)

Kristin Kuutma

Esitaja: Tartu Ülikool; esildis (pdf)

Pildil Kristin Kuutma. Foto erakogust

Mare Kõiva

Esitaja: Eesti Kirjandusmuuseum; esildis (pdf)

Pildil Mare Kõiva. Foto Alar Madisson

Marju Kõivupuu

Esitaja: Tallinna Ülikool; esildis (pdf)

Pildil Marju Kõivupuu. Foto Margit Mutso

Art Leete

Esitajad:
- Tartu Ülikool; esildis (pdf)
- Akadeemik Jaan Ross; esildis (pdf)

Pildil Art Leete. Foto Andres Tennus

Tehnikateadused (1koht)

Alvo Aabloo

Esitaja: Tartu Ülikool; esildis (pdf)

Pildil Alvo Aabloo. Foto Birgit Püve

Ivo Fridolin

Esitaja: Tallinna Tehnikaülikool; esildis (pdf)

Pildil Ivo Fridolin. Foto SeeSee Fotostuudio

Maarja Grossberg-Kuusk

Esitaja: Tallinna Tehnikaülikool; esildis (pdf)

Pildil Maarja Grossberg-Kuusk. Foto Reti Kokk

Kolme uue akadeemiku valimised füüsika, arvuti- ja tehnikateaduste ning sotsioloogia valdkondades kuulutas teaduste akadeemia välja juunis.

Akadeemia üldkogu istungil valiti akadeemikuteks

 • Toomas Rõõm, füüsika
 • Dan Bogdanov, arvuti- ja tehnikateadused
 • Ellu Saar, sotsioloogia.

Uudist valimise kohta loe siit.

Esitatud kandidaadid (8) tutvustasid end konverentsil.

Füüsika (1 koht)

Heikki Junninen

Esitaja: Tartu Ülikool

Kaupo Kukli

Esitaja: Tartu Ülikool

Toomas Rõõm

Esitaja: Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

Sotsioloogia (1 koht)

Veronika Kalmus

Esitaja: Tartu Ülikool

Ellu Saar

Esitaja: Tallinna Ülikool

Arvuti- ja tehnikateadused (1 koht)

Alvo Aabloo

Esitaja: Tartu Ülikool

Dan Bogdanov

Esitajad:
1) Teadus-arendusasutuse Cybernetica AS nõukogu
2) Akadeemikute grupp koosseisus Ülo Jaaksoo ning Jaak Vilo

Maarja Grossberg-Kuusk

Esitaja: Tallinna Tehnikaülikool

Eesti teaduste akadeemia kuulutas mais 2021 välja nelja akadeemiku valimised järgmistes valdkondades: astronoomia ja astrofüüsika, kultuuriajalugu, rahvatervis, tehnika- ja arvutiteadused.

Valitud akadeemikud on:

 • Elmo Tempel, astrofüüsika,
 • Marek Tamm, kultuuriajalugu,
 • Maris Laan, rahvatervis,
 • Dmitri Vinnikov, tehnika- ja arvutiteadused.
 • Uudist akadeemikute valimise kohta loe siit.
 • Juhatuse otsus juhatuse otsus vakantside väljakuulutamise kohta, 25. mai 2021 (pdf).
 • Konkursi väljakuulutamise uudist loe siit.

Esitatud kandidaadid (20) tutvustasid end kahepäevasel konverentsil.


ASTRONOOMIA JA ASTROFÜÜSIKA (1 KOHT)

Gert Hütsi

Esitajad:
Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut
Akadeemik Martti Raidal

 • Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).
 • Gert Hütsi ettekande video.

Pildil Gert Hütsi. Foto erakogust

Elmo Tempel

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Pildil Elmo Tempel. Foto Taavi Tuvikene

KULTUURIAJALUGU (1 KOHT)

Mare Kõiva

Esitaja:
Eesti kirjandusmuuseum

Pildil Mare Kõiva 2021. aasta arvamusfestivali teadusalal. Foto Virgo Siil

Marju Kõivupuu

Esitaja:
Eesti geograafia selts

Pildil Marju Kõivupuu. Foto erakogust

Ene Kõresaar

Esitajad:
Tartu ülikooli senat
Eesti Rahva Muuseum

Pildil Ene Kõresaar. Foto Nele Tammeaid

Taavi Pae

Esitaja:
Eesti geograafia selts

Pildil Taavi Pae. Foto Lauri Kulpsoo

Marek Tamm

Esitaja:
Tallinna ülikooli senat

Pildil Marek Tamm. Foto Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters

RAHVATERVIS (1 KOHT)

Helle Karro

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Pildil Helle Karro. Foto Toomas Tennus

Tuuli Käämbre

Esitaja:
Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut

Pildil Tuuli Käämbre. Foto erakogust

Maris Laan

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Pildil Maris Laan. Foto Andres Tennus

Mall Leinsalu

Esitaja:
Tervise arengu instituudi teadusnõukogu

Pildil Mall Leinsalu Tervise arengu instituudi meeskonnapäeval. Foto Erlend Štaub

Irja Lutsar

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Pildil Irja Lutsar. Foto Andres Tennus

Pärt Peterson

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Pildil Pärt Peterson. Foto Andres Tennus

Merike Sisask

Esitaja:
Tallinna ülikooli senat

Pildil Merike Sisask. Foto Mariken Nikker

Anneli Uusküla

Estitaja:
Tartu ülikooli senat

Pildil Anneli Uusküla. Foto Maarit Stepanov

Margus Viigimaa

Esitaja:
Tallinna tehnikaülikooli senat

Pildil Margus Viigimaa. Foto Meeli Küttim

TEHNIKA- JA ARVUTITEADUSED (1 KOHT)

Alvo Aabloo

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Pildil Alvo Aabloo. Foto erakogust

Peeter Laud

Esitajad:
Akadeemikud Jaak Vilo, Tarmo Uustalu ja Ülo Jaaksoo

AS Cybernetica

Pildil Peeter Laud. Foto Paul Meiesaar

Dmitri Nešumajev

Esitaja:
Akadeemik Arvo Ots

Pildil Dmitri Nešumajev. Foto Grün&Wald AS

Dmitri Vinnikov

Esitaja:
Tallinna tehnikaülikooli senat

Toetaja: KBFI teadusnõukogu

Pildil Dmitri Vinnikov. Foto Eesti teaduste akadeemia

Esitatud kandidaadid (9) tutvustasid end konverentsil. Videotutvustused on järelvaatamiseks akadeemia Youtube'i kanalis.

Üldkogu istungil 2. detsembril valiti esitatud kandidaatide hulgast kolm uut akadeemikut:

 • Krista Fischer – matemaatika ja matemaatilise statistika alal,
 • Veiko Uri – metsanduse alal,
 • Elmo Nüganen – teatrikunsti alal

Uudist valimise kohta on siin.

MATEMAATIKA JA MATEMAATILINE STATISTIKA (1 KOHT)

Krista Fischer

Estitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Krista Fischer. Foto Ekspressmeedia

Krista Fisher. Foto Ekspressmeedia
Krista Fischer. Foto Ekspressmeedia

Jaan Janno

Esitaja:
Akadeemik Maarja Kruusmaa

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Jaan Janno. Foto Tallinna tehnikaülikool

Jaan Janno. Foto XX

METSANDUS (1 KOHT)

Asko Lõhmus

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Asko Lõhmus saates „Plekktrumm“. Foto ERR

Arne Sellin

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Arne Sellin. Foto erakogu

Veiko Uri

Esitaja:
Eesti maaülikooli senat


Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Veiko Uri. Foto erakogu

TEATRIKUNST (1 KOHT)

Luule Epner

Esitaja:
Tallinna ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Luule Epner Reet Neimari nimelise kriitikaauhinnaga. Foto ERR

Reet Neimari nimelise kriitikaauhinna lareaat Luule Epner

Merle Karusoo

Esitajad:
Eesti teatriliit
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Merle Karusoo saates „Plekktrumm“. Foto ERR

Lavastaja Merle Karusoo saates "Plekktrumm". Foto ERR

Anu Lamp

Esitaja:
Eesti muusika- ja teatriakadeemia senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil EMTA lavakunstikooli professor Anu Lamp saates „Plekktrumm“. Foto ERR

EMTA lavakunstikooli professor Anu Lamp saates "Plekktrumm". Foto ERR

Elmo Nüganen

Esitajad:
Akadeemikud  M. Raidal, L. Mälksoo, A. Realo, Ü. Niinemets, J. Allik, J. Ross, A. Kahru, T. Randma-Liiv, K. Kirsimäe, E. Ergma, J. Einasto, R. Villems, P. Saari, M. Kirm, A. Öpik, U. Varblane
Eesti muusika- ja teatriakadeemia senat


Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil režissöör ja lavastaja Elmo Nüganen saates „Plekktrumm“. Foto ERR

Režissöör ja lavastaja Elmo Nüganen saates Plekktrumm. Foto ERR

AKADEEMIA PRESIDENDI TARMO SOOMERE KOMMENTAAR AKADEEMIKUTE VALIMISE KOHTA:

„Uute liikmete valimine on jaotatud kolmeks astmeks. Kõigepealt kaalub akadeemia juhatus, millistes teadusvaldkondades vajab akadeemikute pere kompetents täiendamist ning kas oleks aeg teha ruumi ka mingi loomevaldkonna sädelevale esindajale. Vakantside nimetus sõnastatakse nõnda, et kandideerimise võimalus oleks mitmetel tippteadlastel või väljapaistvatel loomeisikutel.

Kandidaatide esitamise õigus on Eesti ülikoolidel, teadusasutustel ja -seltsidel ning loomeliitudel ja -ühendustel. Akadeemia liikmed võivad samuti kandidaate esitada, kuid seda tehakse harva. Mõte on lihtne: valik tehakse ennekõike nende seast, keda teised peavad akadeemiku tasemele vastavaks.

Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 üldkogul osalevate akadeemikute häältest.
Valimisi korraldatakse enamasti üks kord kahe või kolme aasta kohta. Kaks aastat tagasi (2018) valiti seitse uut akadeemikut: Marco Kirm, Jarek Kurnitski, Kalle Kirsimäe, Anne Kahru, Tiit Tammaru, Anu Realo ja Tiina Randma-Liiv.

Sel aastal otsustati avada kolm vakantsi. Eesti metsandusteadus on maailmas hästi nähtav ja kõrgelt hinnatud, kuid teaduste akadeemias seni esindamata; samas Eesti tuleviku jaoks vaieldamatult oluline. Matemaatika ja matemaatiline statistika on kaasaegse teaduse tuumikvaldkond. Suurepäraste matemaatikute Ülo Lumiste ja Eve Oja lahkumine (2017 ja 2019) on jätnud akadeemia kompetentsi suure lünga. Eesti teatrikunst on murdnud end maailma absoluutsesse tippu ning on loomulik, et selle valdkonna esindajate vaatekoht ja mõtted peaksid olema esindatud ka akadeemilisel maastikul.“

Esitatud kandidaatidele pakume võimalust end tutvustada rahvusvahelise teaduspäeva eelõhtul, 9. novembril. Valimised toimuvad teaduste akadeemia üldkogul 2. detsembril.

Stipendiumi eesmärk 
Akadeemik Anto Raukase stipendium on loodud energeetika ja füüsika erialade populariseerimiseks ning Lääne- ja Ida-Virumaa noorte arengu toetamiseks ja panuse andmiseks Eesti energeetika ning tuumaenergeetika tulevikku. Stipendiumi algataja on Fermi Energia.

Eesti Teaduste Akadeemia (TA) kuulutab välja stipendiumi konkursi ja määrab stipendiumikomisjoni koosseisu. Stipendiumikomisjon koosneb TA energeetikakomisjoni nimetatud liikmetest ja stipendiumi fondi panustanud ettevõttete esindajatest. TA energeetikakomisjon on stipendiaatide valimise korraldaja

Stipendiumi sihtrühm
Stipendiumile saab kandideerida noor, kes on:
1) energeetika või füüsika bakalaureuse või rakenduskõrghariduse õppekavade esimese aasta üliõpilane;
2) omandanud keskhariduse Lääne-Virumaa või Ida-Virumaa õppeasutuses.

Stipendiumi suurus
Stipendium summas 2000 eurot antakse välja kahele tudengile aastas.

Stipendiumile kandideerimine
Pärast konkursi väljakuulutamist täidab kandidaat online-vormi akadeemia konkursside keskkonnas https://ta-konkursid.ee/ ning esitab hiljemalt 10. märtsil 2024. a sealtkaudu järgnevad dokumendid:

 1. Motivatsioonikiri, milles kandidaat selgitab ja põhjendab oma huvi füüsika, energeetika ja tuumaenergeetika vastu ning kirjeldab, kuidas ta soovib panustada valdkonna arengusse.
 2. Tõend ülikoolist (dekanaadist, instituudist või õppeosakonnast), mis tõestab üliõpilase staatust ja õpitavat eriala ning kinnitab, et üliõpilane õpib täiskoormusega ehk 75% esimese semestri õppekavast on läbitud.
 3. Gümnaasiumi või kutseõppeasutuse diplomi koopia (sh hinneteleht), mis tõendab Lääne-Virumaa või Ida-Virumaa õppeasutuses omandatud keskharidust.

Kontakt ja lisainfo teaduste akadeemias Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee

Anto Raukase stipendiumi statuut.
Anto Raukase stipendiumikomisjon.
Senised Anto Raukase stipendiumi saajad.

Stipendiumi fond
Stipendiumi fondile pani aluse Fermi Energia OÜ ja fond on panustamiseks avatud ettevõtetele, ettevõtjatele, mittetulundusühingutele ja eraisikutele. Stipendiumi fondi panustaja võib esitada stipendiaatide valiku eritingimusi.

Anto Raukas oli MTÜ Eesti Tuumajaama üks asutaja ning kandis kindlat veendumust, et Eesti rajab oma tuumajaama. Anto Raukas selgitas väsimatult Eesti ühiskonnas elektritootmise mitmekesistamise vajadust tuumaenergiaga, tuumaelektrijaama keskkonnaeeliseid ja ohutusmeetmeid.

on Eesti teaduste akadeemia, Eesti teadusagentuuri ning haridus- ja teadusministeeriumi poolt konkursi korras väljaantav auhind, mille eesmärgiks on väärtustada teaduse populariseerimist ning avaldada tunnustust silmapaistva töö eest üksikisikutele ja kollektiividele, kes on olnud edukad teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimisel ning laiemale avalikkusele mõistetavamaks muutmisel või on edukalt äratanud noortes huvi teaduse ja teadlase elukutse vastu. Konkursi tingimusi vt teadusagentuuri kodulehelt.

2023. aasta konkurss

 • 2023. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi väljakuulutamine (pdf).
 • 2023. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi tulemused (pdf).

2022. aasta konkurss

 • 2022. aasta Eesti teaduse populariseeimise auhinna riikliku konkursi tulemuste kinnitamine (pdf).
 • 2022. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi väljakuulutamine (pdf). Haridus- ja teadusministri käskkiri 29.06.2022 nr 1.1-2/22/189.

2021. aasta konkurss

 • 2021. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi tulemuste kinnitamine (pdf). Haridus- ja teadusministri käskkiri 10.11.2021 nr 1.1-2/21/323
 • 2021. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi väljakuulutamine (pdf). Haridus- ja teadusministri käskkiri 28.06.2021 nr 1.1 2/21/176.

2020. aasta konkurss

 • 2020. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi tulemuste kinnitamine (pdf). Haridus- ja teadusministri käskkiri 26.10.2020 nr 1.1-2/20/257.
 • 2020. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi väljakuulutamine (pdf). Haridus- ja teadusministri käskkiri 29.06.2020 nr 1.1-2/20/150.
Tiiu Silla elutööpreemia pälvis akadeemik Jüri Engelbrecht. Foto: ETAg

Tiiu Silla nimeline elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest (6500 eurot) – Jüri Engelbrecht, kelle pikaajaline panus teaduse populariseerimisse Eestis on mõjutanud kogu ühiskonna arusaamist teadusest ja teaduse olulisusest.

2019. aasta konkurss

 • Haridus- ja teadusministri käskkiri 2019. a konkursi tulemuste kohta (pdf).
 • 2019. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi väljakuulutamine (pdf). Haridus- ja teadusministri käskkiri 6.06.2019 nr 1.1-2/19/167

Riigiõigusteaduste alaste uurimisprojektide toetus, taotluste esitamise tähtaeg 1. veebruar 2024.
Avatud on konkurss riigiõigusteaduse alaste uurimisprojektide toetuse taotlemiseks. Toetus on mõeldud uurimuste, analüüside ja projektide läbiviimiseks riigiõiguse alal ning see eraldatakse loometöö valmimiseks (nt riigiõigust käsitlev teadusartikkel, raamat, õpik või nende tõlge, samuti ettekanne või sündmus). Rohkem infot siin.

Avalik konkurss riigiõiguse sihtkapitali stipendiumi taotlemiseks, tähtaeg 2. mai 2024.
Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja avaliku konkursi riigiõiguse sihtkapitali stipendiumi taotlemiseks. Stipendium eraldatakse teadmiste omandamiseks, enesetäiendamiseks ning teadusliku tegevuse arendamiseks riigiõigusteaduse alal.
Stipendiumile saavad kandideerida doktoriõppe üliõpilased ja vahetult doktorikraadi omandanud isikud riigiõigusteaduslike probleemide uurimiseks või nende uurimise jätkamiseks (järeldoktorantuuriks). Rohkem infot siin.

Akadeemia uurija-professori valimise eesmärk on võimaldada Eesti teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis täiskoormusega töötavatel, uuringuid juhtivatel ning doktorante juhendavatel oma eriala tunnustatud teadlastel pühenduda teadusuuringutele akadeemia professori valimisperioodi jooksul.

Teemapõhise akadeemia uurija-professori valimise eesmärk on võimaldada oma eriala tunnustatud teadlastel läbi viia oma eriala spetsiifilisi uuringuid Eesti era- või avaliku sektori organisatsioonis teemapõhise akadeemia professori vähemalt ühe-aastase valimisperioodi jooksul vastavalt era- või avaliku sektori organisatsiooni määratletud valdkonnale. Avatud kohtade arvu, valdkonna või teema, valimisperioodi ja taotlemise tingimused otsustab akadeemia juhatus kokkuleppel teemapõhiseid uurija-professoreid finantseeriva institutsiooniga.

Akadeemia üldkogu kinnitas 19. aprillil 2023 uue teaduste akadeemia uurija-professori statuudi.

Esimest korda valiti uurija-professorid aastal 2003.

Eesti teaduste akadeemia kuulutas veebruaris 2024 välja teemapõhise uurija-professuuri konkursi tehisintellekti valdkonnas üheaastaseks perioodiks (2024–2025). Uurija-professuuri juhi sihttoetusele sai kandideerida 12. märtsini 2024.

Tehisintellekti valdkonna uurija-professuuri juhiks olid oodatud kandideerima teadlased, kes planeerivad keskendumist kas tehisintellekti arendamise ja/või kasutamisega seonduvatele väljakutsetele või tehisintellekti rakendamisega seotud majanduslikele, sotsiaalsetele, hariduslikele ja/või kultuurilistele aspektidele.

Uurija-professuuri juhiks võib kandideerida omal alal tunnustatud teadlane, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad ja kes on teinud teadustööd vähemalt kolme doktoritöö mahus vastavalt oma eriala spetsiifikale. Kandideerijalt eeldatakse jätkuvat rahvusvahelisel tasemel teadustööd ja edukat uurimistoetuste täitmist (vt nõudeid siit). Lisaks uurija-professorile peab uurimisrühmas olema vähemalt kaks liiget, kes võivad olla kas doktorandid, nooremteadurid, teadurid või vanemteadurid. Põhjendatud valiku korral võib uurimisrühma liige olla ka magistrant. Uurija-professuuri juht peab töötama Eestis positiivselt evalveeritud teadusasutuses.

Tehisintellekti uurija-professuuri toetus on 70 000 eurot. Toetus määratakse üheks aastaks. Valitud kandidaadi, professuuri haldava Eesti ülikooli või teadusasutuse ja Eesti teaduste akadeemia vahel sõlmitakse kolmepoolne leping toetuse maksmiseks.

Konkursil osaleda soovijatel tuli täita taotlusvorm ja eraldi failidena esitada:

 • Tegevuskava 2024–2025 (eesti keeles, kuni 5 lk), sh kavandatud uuringute üldteoreetiline taust, uurimishüpotees ning selle seos teadussuuna arengutega, uuringute põhieesmärgid ning oodatavate tulemuste olulisus nii Eesti kui ka maailma seisukohalt, ajakava, tegevuskava, tööjaotus;
 • Uurimisgrupi juhi olulisemate (kuni 10), planeeritava uurimistööga seonduvate teaduspublikatsioonide ja/või arendustöö loetelu (olemasolul lisada DOI-d);
 • Loetelu taotleja (sh nii juhi kui ka planeeritava uurimisgrupi liikmete) olulisematest (kuni 10) planeeritava teemaga seotud teadusprojektidest;
 • Eesti ülikooli/teadusasutuse nõusolek:
 • Materjalid uurimisgrupi kohta: uurija-professuuri juhi elulookirjeldus (kuni 2 lk), teiste uurimisrühma liikmete lühikesed elulookirjeldused (kokku kuni 2 lk);
 • Soovi korral muud dokumendid või materjalid, mida kandidaat oluliseks peab.

Loe ka konkursi väljakuulutamise uudist.
Lisateave: Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee

Eesti teaduste akadeemia kuulutas veebruaris 2024 välja teemapõhise uurija-professori konkursi eesti keele ja selle õpetamise valdkonnas kaheaastaseks perioodiks (2024–2026). Uurija-professori sihttoetusele sai kandideerida 12. märtsini 2024.

Eesti keele ja selle õpetamise uurija-professori konkursile olid oodatud taotlejad, kes soovivad keskenduda eesti keelele kui Eesti ühiskonna kestliku arengu tagajale.

Mitmete eesti keele arengu seisukohast oluliste teemade hulgast tõuseb esile eesti keele omandamine, seda nii seoses üleminekuga eestikeelsele koolile kui ka ühiskonna üldise keelelise mitmekesistumisega.
Edukas keeleõpe ei seisne üksnes grammatika ja sõnavara omandamises, vaid eeldab ka keelelise turvalisuse loomist kõikides suhtluskontekstides ja kõikidel tasemetel. Eesti keele kasutuse laiendamiseks ja kõnelejate keeleturvatunde loomiseks on oluline mõista erinevaid keelepraktikaid ja keele eri kasutusvaldkondade vajadusi. Kõnesolev uurija-professuur haarab seega ka sotsiolingvistika ning mitmekeelsuse ja keeleõppe uuringuid nii teoreetilises kui ka rakenduslikus võtmes.

Teemapõhiseks uurija-professoriks võib kandideerida omal alal tunnustatud teadlane, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad ja kes on teinud teadustööd vähemalt kolme doktoritöö mahus vastavalt oma eriala spetsiifikale. Kandideerijalt eeldatakse jätkuvat rahvusvahelisel tasemel teadustööd ja edukat uurimistoetuste täitmist (vt nõudeid siit).

Eesti keele ja selle õpetamise uurija-professori toetus on 70 000 eurot aastas. Valitud kandidaadi, Eesti ülikooli või teadusasutuse, kuhu uurija-professori ametikoht luuakse ja Eesti teaduste akadeemia vahel sõlmitakse kolmepoolne leping toetuse maksmiseks.

Konkursil osaleda soovijatel tuli täita taotlusvorm ja eraldi failidena esitada:

 • Tegevuskava kogu valimisperioodiks. (Planeeritud uuringute kava, sh üldteoreetiline taust, uurimishüpotees ning selle seos eesti keele kui Eesti ühiskonna kestliku arengu tagajaga, uuringute põhieesmärgid ning oodatavate tulemuste olulisus nii Eesti kui ka maailma seisukohalt; ajakava, tegevuskava (kuni 5 lk));
 • Taotleja kümne tähtsama planeeritava uurimistööga otseselt või kaudselt seonduva teaduspublikatsiooni ja/või arendustöö loetelu (lisada DOI-d, kui need on olemas; kaudse sideme puhul põhjendada, kuidas need tööd toetavad planeeritud uuringuid);
 • Taotleja juhtimisel või osalusel realiseeritud kuni 10 tähtsama planeeritava teemaga seotud uurimisprojekti või rakendustöö loetelu;
 • Nõusolek teadus- ja arendusasutusest, kus uurija-professor töötab või tööle hakkab;
 • Lühike elulookirjeldus (kuni 2 lk);
 • Soovi korral muud dokumendid või materjalid, mida kandidaat oluliseks peab.

Loe ka konkursi väljakuulutamise uudist.

Lisateave: Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee

Teaduste akadeemia uurija-professoriks on akadeemia professor ja teemapõhine akadeemia professor.

Akadeemia professoriks võib kandideerida isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad, kes on töötanud juhtivteaduri, vanemteaduri või ülikooli professorina kokku vähemalt kümme aastat ning kelle juhendamisel on kaitstud doktorikraade. Akadeemia professoriks kandideerijalt nõutakse jätkuvat rahvusvahelisel tasemel teadustööd ja edukust uurimistoetuste saamisel ja täitmisel. Akadeemia professoriks võib kandideerida oma eriala tunnustatud teadlane, kes juhib teadus- ja arendusasutuses vastava ala uuringuid ning juhendab doktorante.

Teemapõhisele akadeemia professori toetusele võib kandideerida isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad ja kes on teinud teadustööd vähemalt kolme doktorikraadi mahus vastavalt oma eriala spetsiifikale.

Teaduste akadeemia uurija-professori kohtade arvu, valimisperioodi ja tasustamise otsustab juhatus.

Valitud kandidaadi, Eesti ülikooli või teadusasutuse ja Eesti teaduste akadeemia vahel sõlmitakse kolmepoolne leping uurija-professori ametikoha avamiseks. Uurija-professori toetus aastal 2020 oli 33 554 eurot ja 2021. aastal 40 000 eurot. Eeldatavasti kehtib viimane summa ka järgmiste aastate kohta. Täpsed summad selguvad akadeemia eelarve kinnitamisel.

Õiguslik alus:

Esimees: Mart Kalm, akadeemik, akadeemia humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakond

Liikmed:

 • Martti Raidal, akadeemik, akadeemia astronoomia ja füüsika osakond
 • Jarek Kurnitski, akadeemik, akadeemia informaatika ja tehnikateaduste osakond
 • Eero Vasar, akadeemik, akadeemia bioloogia, geoloogia ja keemia osakond
 • Kristjan Vassil, Tartu ülikool, teadusprorektor
 • Rein Drenkhan, Eesti maaülikool, teadusprorektor
 • Katrin Niglas, Tallinna ülikool, teadusprorektor
 • Tiit Lukk, Tallinna tehnikaülikool, teadusprorektor
 • Marin Laak, Eesti kirjandusmuuseum, vanemteadur
 • Märt Volmer, välisministeerium, asekantsler, (Arktika teemaliste ja Venemaa teemaliste uurija-professorite konkurss)
 • Marge Mardisalu-Kahar, välisministeerium, Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia osakonna peadirektor, (Arktika teemaliste ja Venemaa teemaliste uurija-professorite konkurss)
 • Tiina Randma-Liiv, akadeemik, Tallinna tehnikaülikool, täisprofessor tenuuris, (Arktika teemaliste ja Venemaa teemaliste uurija-professorite konkurss)
 • Jaan Undusk, akadeemik, akadeemia humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakond, (eesti keele ja selle õpetamise uurija-professorite konkurss)
 • Arvi Hamburg, Eesti teaduste akadeemia energeetikakomisjoni esimees, (tulevikuenergeetika uurija-professorite konkurss)

Arktika uuringute uurija-professorid 2023–2024

Tartu ülikooli keskkonnafüüsika professor Heikki Junninen

Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi elurikkuse ja loodusturismi õppetooli professor Lauri Laanisto

Venemaa uuringute uurija-professor 2023–2024

Tartu ülikooli regionaalsete poliitikauuringute professor Andrey Makarychev

Eesti keele ja selle õpetamise uurija-professor 2023–2024

Tartu ülikooli eesti keele võõrkeelena professor Birute Klaas-Lang

Arktika uuringute uurija-professuurid 2022–2023

Eesti maaülikooli professor Lauri Laanisto uurimisrühm

Tartu ülikooli etnoloogia kaasprofessor Aimar Ventseli uurimisrühm

Uurija-professorid 2022–2024

Tallinna tehnikaülikooli täisprofessor tenuuris Tõnis Kanger

Tartu ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor, akadeemik Tiit Tammaru

Tartu ülikooli antimikroobsete ühendite tehnoloogia professor Tanel Tenson

Kandideerimistähtaeg 21.11.21. Rohkem infot konkursi kohta.

Uurija-professorid 2019–2021

Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi rakendusviroloogia professor Andres Merits

Tallinna tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi juhtivteadur Dmitri Vinnikov

Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi juhtivteadur Toomas Rõõm

Uurija-professorid 2016–2018

Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi juhtivteadur (nüüd akadeemik) Anne Kahru

Tartu ülikooli füüsika instituudi juhtivteadur Kaupo Kukli

Tallinna tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor Rainer Kattel

Uurija-professorid 2013–2015

Tartu ülikooli professor Rein Ahas

Tartu ülikooli vanemteadur (nüüd akadeemik) Anu Realo

Tallinna tehnikaülikooli professor Tõnis Timmusk

Uurija-professorid 2009–2012

Tartu ülikooli professor Pärt Peterson

Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi vanemteadur (nüüd akadeemik) Martti Raidal

Eesti maaülikooli vanemteadur Tiina Nõges

Uurija-professorid 2006–2008

Tartu ülikooli erakorraline professor akadeemik llmar Koppel

Tallinna tehnikaülikooli juhtivteadur Malle Krunks

Eesti maaülikooli professor (nüüd akadeemik) Ülo Niinemets

Uurija-professorid 2003–2005

Tartu ülikooli professor, akadeemik Agu Laisk

Tallinna tehnikaülikooli professor akadeemik Raimund-Johannes Ubar

Tartu ülikooli vanemteadur Asko Uri