Assotsieerunud asutused, seltsid ja ühendused

Akadeemia juures võivad tegutseda asutused, millel on oma eelarve ning mille funktsioonid ja tegutsemise alused kehtestatakse asutuse  põhimääruses. Akadeemia juures tegutseb kaks asutust:

Underi ja Tuglase kirjanduskeskus

Teaduste akadeemia kirjastus

Akadeemiaga võivad assotsieeruda tema struktuuri mittekuuluvad teadus-, arendus- ja kultuuriasutused ning teadusseltsid, kelle tegevus ja eesmärgid on kooskõlas akadeemia tegevuse ja eesmärkidega. Asutuste assotsieerumine akadeemiaga toimub kahepoolse lepingu alusel, milles sätestatakse assotsieerumise eesmärgid, mõlema osapoole ülesanded ja kohustused. Akadeemiaga assotsieerunud asutuste tegevuse ülevaated avaldatakse traditsiooniliselt akadeemia aastaraamatus.

Alates 1998. aastast on akadeemia sõlminud assotsieerumislepingud järgmiste asutustega:

Eesti keele instituut

Assotsieerunud 11.05.1999
Asutatud 1947
Töötajate arv: 94, sh 50 akadeemilist töötajat*
Aadress: Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn
Kontaktid: eki@eki.ee, www.eki.ee
Direktor: Arvi Tavast, arvi.tavast@eki.ee
Teadus- ja arendusjuht: Martin Eessalu, martin.eessalu@eki.ee
Eesti kirjandusmuuseum

Assotsieerunud 11.05.1999
Asutatud 1909 Eesti Rahva Muuseumi arhiivraamatukoguna
Töötajate arv: 108, neist akadeemilisi töötajaid 40 ja kultuuritöötajaid 52*
Aadress: Vanemuise 42, 51003 Tartu
Kontaktid: kirmus@kirmus.ee, www.kirmus.ee
Direktor: Piret Voolaid, piret.voolaid@kirmus.ee
Sekretär-infojuht: Emily Keerberg, emily.keerberg@kirmus.ee
Eesti kunstimuuseum

Assotsieerunud 09.06.2015
Asutatud 1919
Töötajate arv: 154*
Aadress: Weizenbergi 34 / Valge 1, 10127 Tallinn
Kontaktid: press@ekm.ee, kunstimuuseum.ekm.ee/
Juhatuse liige: Sirje Helme, sirje.helme@ekm.ee
Eesti rahva muuseum

Assotsieerunud 21.12.2006
Asutatud 1909
Töötajate arv: 144, sh 17 teadustöötajat
Aadress: Muuseumi tee 2, 60532 Tartu
Kontaktid: erm@erm.ee, www.erm.ee
Direktor: Kertu Saks, kertu.saks@erm.ee
Teadusdirektor: Pille Runnel, pille.runnel@erm.ee
Maaelu teadmuskeskus

(kuni 01.01.2023 Eesti taimekasvatuse instituut)
Assotsieerunud 23.09.2008
Asutatud 1920
Töötajate arv: 323, sh 50 teadustöötajat*
Aadress: J. Aamisepa 1, 48309 Jõgeva, Jõgevamaa
Kontaktid: info@metk.agri.ee, www.metk.agri.ee
Direktor: Andre Veskioja, andre.veskioja@metk.agri.ee

Tallinna ülikooli akadeemiline raamatukogu

Assotsieerunud 17.06.1998
Asutatud 1946
Töötajate arv: 46*
Lugejate arv: 34 639
Kasutuskogus eksemplare: 2 687 947
Aadress: Rävala pst 10, 15042 Tallinn
Kontaktid: tlulib@tlulib.ee, www.tlulib.ee
Direktor: Andres Kollist, andres.kollist@tlulib.ee
Tartu observatoorium

Assotsieerunud 08.05.1998
Asutatud 1808
Alates 01.01.2018 Tartu ülikooli instituut
Töötajate arv: 102, sh 58 akadeemilist töötajat*
Aadress: Observatooriumi 1, 61602 Tõravere, Tartu maakond
Kontaktid: kosmos@ut.ee, kosmos.ut.ee/
Direktor: Antti Tamm, antti.tamm@ut.ee
*Seisuga 31.12.2023

Lõppenud assotsiatsioonilepingud: Eesti põllumajandusülikooli zooloogia ja botaanika instituut, Tallinna ülikooli ökoloogia instituut, Tallinna ülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituut.

Eesti teaduste akadeemia juures jätkavad tegevust järgnevad teadusseltsid ja ühendused, kellega on sõlmitud assotsiatsioonileping:

Akadeemiline põllumajanduse selts
Assotsieerunud 06.03.2018
Asutatud 1920
Liikmeskond: 205 tegevliiget, 31 auliiget (sh 3 aupresidenti)
Aadress: Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51006 Tartu
Kontaktid: aps.emu.ee/
President: Marko Kass, marko.kass@emu.ee
Sekretär: Heli Kiiman, heli.kiiman@emu.ee
Akadeemiline teoloogia selts
Assotsieerunud 15.10.2019
Asutatud: 1921 kui akadeemiline usuteadlaste selts,
taastatud 1999 kui akadeemiline teoloogia selts
Liikmeskond: 65 liiget, 2 auliiget
Aadress: Ülikooli 18-310, 50090 Tartu
Kontaktid: usuteadus.ee
Esimees: Urmas Nõmmik, e-mail urmas.nommik@ut.ee
sekretär: Igor Ahmedov, e-mail igor.ahmedov@ut.ee
Eesti akadeemiline orientaalselts
Assotsieerunud 12.06.2018
Asutatud1935, taasasutatud 1988
Liikmeskond: 75 tegevliiget, 10 auliiget, 26 kirjavahetajaliiget
Aadress: Ülikooli 18-226, 50090 Tartu
Kontaktid: eao.ee
President: Märt Läänemets, mart_laanemets@yahoo.com
Asepresident: Andreas Johandi, andreas.johandi@gmail.com
Teadussekretär: Mart Tšernjuk, mart.tsernjuk@ut.ee
Aupresident: Tarmo Kulmar, tarmo.kulmar@ut.ee
Juhatuse liige: Kristina Viin, kristinaviin@gmail.com
Eesti akadeemiline usundiloo selts
Assotsieerunud 16.06.2011
Asutatud 2006
Liikmeskond: 57 tegevliiget, 2 auliiget
Aadress: Ülikooli 16-208, 51003 Tartu
Kontaktid: aus.ee
President: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee
Teadussekretär: Helen Haas, helenhaas@hotmail.com
Eesti biokeemia selts
Assotsieerunud 13.11.2009
Asutatud 1959
Liikmeskond: 103 liiget, kellest 81 täisliiget ja 22 noorliiget
Aadress: Akadeemia 15, 12618 Tallinn
Kontaktid: biokeemiaselts.ee
President: Ly Villo, ly.villo@taltech.ee
Teadussekretär: Katrina Laks, katrina.laks@taltech.ee
Eesti füüsika selts
Assotsieerunud 14.06.2005
Asutatud 1989
Liikmeskond: 163 tegevliiget
Aadress: W. Ostwaldi 1, 50411 Tartu
Kontaktid: fyysika.ee/efs
efs@fyysika.ee
Esimees: Kaido Reivelt, kaido.reivelt@ut.ee
Eesti geograafia selts
Assotsieerunud 27.01.1998
Asutatud: 1955
Liikmeskond: 180, 17 auliiget, 5 välisliiget
Aadress: Kohtu 6, 10130 Tallinn
Kontaktid: egs.ee
egs@egs.ee
Sekretär: geograafiaselts@gmail.com
Eesti inimesegeneetika ühing
Assotsieerunud 05.04.2011
Asutatud 2000
Liikmeskond: 160
Aadress: Riia 23b, 51010 Tartu
Kontaktid: estshg.ut.ee
estshg@ebc.ee
President: Ana Rebane, ana.rebane@ut.ee
Sekretär: Maarja Kõiv, maarjakoiv@gmail.com
Eesti inseneride liit
Assotsieerunud 23.09.2008
Asutatud 1921 kui Eesti inseneride ühing,
taasasutatud 10.12.1998 kui Eesti inseneride liit
Liikmeskond: 18 juriidilist liiget
Aadress: Ehitajate tee 5, 12616 Tallinn
Kontaktid: insener.ee
President: Igor Krupenski, igor.krupenski@insener.ee
Eesti keemiaselts
Assotsieerunud 05.04.2011
Asutatud 1919
Liikmeskond: 74 tegevliiget
Aadress: Akadeemia tee 15, 12618 Tallinn
Kontaktid: keemiaselts.ee
info@keemiaselts.ee
President: Margus Lopp, margus.lopp@taltech.ee
Eesti kirjanduse selts
Assotsieerunud 23.01.2001
Asutatud 1907
Liikmeskond: 248 liiget (sh 42 eluaegset liiget, 3 auliiget ja 17 usaldusliiget)
Aadress: Vanemuise 19, 51003 Tartu
Kontaktid: tartu.kirjandus.ee/
Esimees: Toomas Liivamägi, toomas.liivamagi@gmail.com
Tegevjuht: Marja Unt, eks@kirjandus.ee
Eesti kodu-uurimise selts
Assotsieerunud 27.01.1998
Asutatud 1939
Liikmeskond: 163
Aadress: Kohtu 6, 10130 Tallinn
Kontaktid: ekus.ee
ekus@ekus.ee
Esimees: Andrus Ristkok
Eesti looduseuurijate selts
Assotsieerunud 23.01.1998
Asutatud 1853
Liikmeskond: 659 tegevliiget, 9 auliiget, 57 usaldusmeest.
Allüksuseid: 23
Asukoht: Struve 2, 51003 Tartu
Kontaktid: elus.ee
elus@elus.ee
President: Urmas Kõljalg, urmas.koljalg@ut.ee
Presiidium (juhatus): Urmas Kõljalg (president), Toomas Kukk (asepresident), Lennart Lennuk (asepresident), Tiina Elvisto, Lauri Laanisto, Madli Linder, Polina Degtjarenko, Hannes Rohtsalu (teadussekretär)
Eesti majandusteaduse selts
Assotsieerunud 16.06.2011
Asutatud 1930, taasasutatud 2002
Liikmeskond: 121 eraisikut ja 4 juriidilist isikut
Aadress: Narva mnt 18, 51009 Tartu
Kontaktid: majandus.ut.ee/et/sisu/eesti-majandusteaduse-selts-ems
President: Kadri Ukrainski, kadri.ukrainski@ut.ee
Juhatuse liikmed: Anne Reino, anne.reino@ut.ee, Kertu Lääts, kertu.laats@ut.ee
Auliige: professor Jüri Sepp, Tartu ülikool
Eesti matemaatika selts
Assotsieerunud 26.02.2019
Asutatud 23.02.1926 kui akadeemiline matemaatika selts, taasasustatud 17.09.1987 kui Eesti matemaatika selts
Liikmeskond: 362 liiget
Aadress: Narva mnt 18, 51009 Tartu
Kontaktid: matemaatika.eu/
President: Jüri Lember, juri.lember@ut.ee
Eesti muusikateaduse selts
Assotsieerunud 21.06.2004
Asutatud 1992
Liikmeskond: 95 tegevliiget (neist 4 väljaspool Eestit), 1 auliige (Lundi ülikooli prof. emer. Folke Bohlin)
Aadress: Tatari 13, Tallinn 10116
Kontaktid: muusikateadus.ee
Esimees: Kerri Kotta, kerri.kotta@eamt.ee
Eesti noorte teaduste akadeemia
Assotsieerunud 14.12.2021
Asutatud 2017
Liikmeid: 31 tegevliiget, 2 toetajaliiget
Aadress: Kohtu 6, 10130 Tallinn
Kontaktid: akadeemia.ee/enta/
President: Toomas Vaimann, toomas.vaimann@taltech.ee
Asepresidendid: Miina Norvik, miina.norvik@ut.ee, Martin Thalfeldt, martin.thalfeldt@taltech.ee
Eesti semiootika selts
Assotsieerunud 15.12.2009
Asutatud 1998
Liikmeid: 78
Kontaktid: semiootika.ee
Esimees: Tiit Remm, tiit.remm@ut.ee
Eesti sotsioloogide liit
Assotsieerunud 18.06.2019
Asutatud 1999 (1990. a asutatud Eesti akadeemilise sotsioloogide liidu õigusjärglane)
Liikmeid: 68
Aadress: Lossi 36, Tartu 51003
Kontaktid: sotsioloogia.ee/
President: Mai Beilmann, mai.beilmann@ut.ee
Asepresidendid: Anu Masso, anu.masso@taltech.ee; Tõnis Saarts, tenissos@tlu.ee
Eesti teaduslik selts Rootsis
Assotsieerunud 19.03.1999
Asutatud 1945
Liikmeid: 40 tegevliiget, sh 3 auliiget
Aadress: Wallingatan 32/34, c/o Eesti Maja, 11124 Stockholm, Sweden
Kontaktid: etsr.se
teadusselts@gmail.com
Esimees: Piret Villo, piret.villo@gmail.com
Eesti toksikoloogia selts
Assotsieerunud 31.05.2017
Asutatud 17.10.1997
Liikmeskond: 71 tegevliiget
Aadress: Akadeemia 23, 12618 Tallinn
Kontaktid: kbfi.ee/ets
ets@kbfi.ee
Esimees: Angela Ivask, angela.ivask@ut.ee
Emakeele selts
Assotsieerunud 04.02.1998
Asutatud 1920
Liikmeskond: 377 tegevliiget ja 17 auliiget
Aadress: Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn
Kontaktid: www.emakeeleselts.ee
es@emakeeleselts.ee
Esimees: Helle Metslang
Teadussekretär: Marit Alas, marit.alas@emakeeleselts.ee
Raamatukoguhoidja: Annika Oherde
Teadusajaloo ja teadusfilosoofia Eesti ühendus
Assotsieerunud 04.02.1988
Asutatud 1967
Liikmeskond: 57 tegevliiget, 12 auliiget, 6 kollektiivliiget
Aadress: Akadeemia tee 3, 12618 Tallinn
Esimees: Peeter Müürsepp, peeter.muursepp@taltech.ee
Teadussekretär: Kaija-Liisa Koovit, kaija.koovit@gmail.com
Õpetatud Eesti selts
Assotsieerunud 23.01.2001
Asutatud 1838
Liikmeskond: 111 tegevliiget ja 14 auliiget
Aadress: Jakobi 2-220, 51005 Tartu
Kontaktid: https://oes.ut.ee/
Esimees: Mihkel Mäesalu, mihkel.maesalu@ut.ee
Asjaajaja: Kristo Oks, kristo.oks@gmail.com