Assotsieerunud asutused, seltsid ja ühendused

Akadeemia juures võivad tegutseda asutused, millel on oma eelarve ning mille funktsioonid ja tegutsemise alused kehtestatakse asutuse  põhimääruses. Akadeemia juures tegutseb kaks asutust:

Underi ja Tuglase kirjanduskeskus

Teaduste Akadeemia kirjastus

Akadeemiaga võivad assotsieeruda tema struktuuri mittekuuluvad teadus-, arendus- ja kultuuriasutused ning teadusseltsid, kelle tegevus ja eesmärgid on kooskõlas akadeemia tegevuse ja eesmärkidega. Asutuste assotsieerumine akadeemiaga toimub kahepoolse lepingu alusel, milles sätestatakse assotsieerumise eesmärgid, mõlema osapoole ülesanded ja kohustused. Akadeemiaga assotsieerunud asutuste tegevuse ülevaated avaldatakse traditsiooniliselt akadeemia aastaraamatus.

Alates 1998. aastast on akadeemia sõlminud assotsieerumislepingud järgmiste asutustega:

Eesti keele instituut (EKI)

Eesti kirjandusmuuseum (EKM)

Eesti kunstimuuseum (KUMU)

Eesti rahva muuseum (ERM)

Eesti taimekasvatuse instituut (ETKI)

Tallinna ülikooli akadeemiline raamatukogu (TLÜAR)

Tartu Ülikooli Tartu observatoorium (TO)

Lõppenud assotsiatsioonilepingud: Eesti põllumajandusülikooli zooloogia ja botaanika instituut, Tallinna ülikooli ökoloogia instituut, Tallinna ülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituut.

Eesti teaduste akadeemia juures jätkavad tegevust järgnevad teadusseltsid ja ühendused, kellega on sõlmitud assotsiatsioonileping:

Akadeemiline põllumajanduse selts (APS)

Asutatud 1920, assotsieerunud akadeemiaga 6.03.2018

Akadeemiline teoloogia selts (ATS)

Asutatud 1921, assotsieerunud akadeemiaga 15.10.2019

Eesti akadeemiline orientaalselts (EAO)

Asutatud 1935, assotsieerunud akadeemiaga 12.06.2018

Eesti akadeemiline usundiloo selts (EAUS)

Asutatud 2006, assotsieerunud akadeemiaga 16.06.2011

Eesti biokeemia selts (EBS)

Asutatud 1959, assotsieerunud akadeemiaga 13.11.2009

Eesti geograafia selts (EGS)

Asutatud 1955, assotsieerunud akadeemiaga 23.01.1998

Eesti füüsika selts (EFS)

Asutatud 1989, assotsieerunud akadeemiaga 14.06.2005

Eesti inimesegeneetika ühing (EIGÜ)

Asutatud 1999, assotsieerunud akadeemiaga 5.04.2011

Eesti inseneride liit (EIL)

Asutatud 1988, assotsieerunud akadeemiaga 23.09.2008

Eesti keemiaselts (EKS)

Asutatud 1919, assotsieerunud akadeemiaga 5.04.2011

Eesti kirjanduse selts (EKS)

Asutatud 1907, assotsieerunud akadeemiaga 23.01.2001

Eesti kodu-uurimise selts (EKUS)

Asutatud 1939, assotsieerunud akadeemiaga 27.01.1998

Eesti looduseuurijate selts (LUS)

Asutatud 1853, assotsieerunud akadeemiaga 23.01.1998

Eesti majandusteaduse selts (EMS)

Asutatud 1930, assotsieerunud akadeemiaga 16.06.2011

Eesti matemaatika selts (EMS)

Asutatud 1926, assotsieerunud akadeemiaga 26.02.2019

Eesti muusikateaduse selts (EMTS)

Asutatud 1992, assotsieerunud akadeemiaga 21.06.2004

Eesti semiootika selts (ESS)

Asutatud 1998, assotsieerunud akadeemiaga 15.12.2009

Eesti sotsioloogide liit (ESL)

Asutatud 1990, assotsieerunud akadeemiaga 18.06.2019

Eesti teaduslik selts Rootsis (ETSR)

Asutatud 1945, assotsieerunud akadeemiaga 19.03.1999

Eesti toksikoloogia selts (ETS)

Asutatud 1997, assotsieerunud akadeemiaga 31.05.2017

Emakeele selts (ES)

Asutatud 1920, assotsieerunud akadeemiaga 4.02.1998

Teadusajaloo ja teadusfilosoofia Eesti ühendus (TTEÜ)

Asutatud 1967, assotsieerunud akadeemiaga 4.02.1998

Õpetatud Eesti Selts (ÕES)

Asutatud 1838, assotsieerunud akadeemiaga 23.01.2001

Eesti noorte teaduste akadeemia (ENTA)

Asutatud 2017, assotsieerunud akadeemiaga 14.12.2021