Individuaalsed teadusvisiidid

2024. aasta teadusvisiitide taotluste esitamine on lõppenud.
2025. aasta visiitide konkurss avaneb 2024. aasta septembris.

Visiite toetatakse akadeemiate vaheliste koostöölepingute raames (vt võimalike sihtriikide ja partnerakadeemiate nimekiri). Teadusviidi raames kaetakse teadlase ööbimiskulud ja makstakse päevaraha vastavalt vastuvõtva akadeemia tariifidele.
NB! Selle skeemi raames ei kaeta: viisa- ega sõidukulusid.

Taotlemise etapid ja ajakava:

  • Enne taotluse esitamist – kontakt asutusega, mida soovitakse külastada, et neilt saada kirjalik kutse nõusolekuga teadlane vastu võtta;
  • September – avaneb konkurss järgmise aasta visiitide taotlemiseks
  • November – konkursi tähtaeg, ingliskeelse taotluse esitamine Eesti teaduste akadeemia konkursside keskkonnas koos nõutud lisadega.
  • Detsember – Eesti TA välisvahetuse fondi nõukogu teeb otsuse taotluse rahuldamise kohta.
  • Peale Eesti otsust – taotlus saadetakse rahastusotsuse tegemiseks sihtriigi partnerakadeemiale, kes katab Eesti teadlase majutuskulud ja maksab päevaraha. Nii otsuse tegemise aeg ja kord kui ka kulude katmise ja päevarahade maksmise tingimused ning kord erinevad riigiti. Teatame teise poole otsuse niipea kui võimalik.

Taotlejad: osaleda võivad kõik Eestis positiivselt evalveeritud teadusasutustes töötavad teadlased, kui nende kvalifikatsioon vastab meie partnerakadeemia poolt esitatud tingimustele.

Visiitide sisu:

  • Toetatakse otseselt teadustööga seotud visiite, ühised välitööd, ühised katsed partneri laboratooriumis, töö arhiivides või muude kollektsioonidega, mis Eestis puuduvad jms.
  • Ei toetata visiite, mille ainsaks eesmärgiks on konverentsidel või koolitustel osalemine; õppekavade väljatöötamisega seotud nõupidamised; tööd kirjandusega raamatukogudes.
    Need tegevused võivad olla osa visiidist, aga mitte ainus eesmärk.

Lisainfo ja kontakt: Terje Tuisk, terje.tuisk@akadeemia.ee