Tarmo Soomere

Tehnika- ja informaatikateadused, valitud 2007

Eesti teaduste akadeemia president (alates 2014)
Tallinna tehnikaülikool, küberneetika instituudi lainetuse dünaamika labori juhataja (alates 2009), rannikutehnika professor (2005-2010 ja alates 2016)

Sündinud 11. oktoobril 1957
1974 Kohila keskkool
1980 Moskva riiklik ülikool
1984 füüsika-matemaatikakandidaat
1992 matemaatikadoktor