Tarmo Soomere

Tehnika- ja informaatikateadused, valitud 2007

Eesti teaduste akadeemia president (alates 2014)
Tallinna tehnikaülikool, küberneetika instituudi lainetuse dünaamika labori juhataja (alates 2009), rannikutehnika professor (2005–2010 ja alates 2016)

Sündinud 11. oktoobril 1957
1974 Kohila keskkool
1980 Moskva riiklik ülikool
1984 füüsika-matemaatikakandidaat
1992 matemaatikadoktor