Maarja Kruusmaa

Tehnikateadused, valitud 2016

Tallinna tehnikaülikooli biorobootika keskuse juhtaja (alates 2008)
Tallinna tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna teadusprodekaan (2015)

Sündinud 4. jaanuaril 1970
1996 Tallinna tehnikaülikool
2002 PhD
2008 professor