Martin Zobel

Ökoloogia, valitud 2010

Tartu ülikooli taimeökoloogia professor (alates 1992)

Sündinud 25. veebruaril 1957 Tallinnas
1975 Tallinna 1. keskkool
1980 Tartu ülikool
1984 bioloogiakandidaat
1992 professor