2023

15.12 Põhiseaduse kommentaaride XI peatüki „Riigikontroll“ esitlus. Rohkem infot.
12.12 Teaduste akadeemia uurija-professorite konverents. Rohkem infot.
6.12 Teaduste akadeemia üldkogu istung. Rohkem infot.
24.11 Teaduspärastlõuna (XXVII): Teadus akadeemilise vabaduse, eetika, meedia ja poliitika ristteel. Rohkem infot.
16.–17.11 Rahvusvaheline Soome lahe teaduskonverents „Soome lahe koostöö tulevik: merekeskkonna piiriülese hoidmise kese muutuste ajal“ (The future of Gulf of Finland co-operation: A nucleus to transboundary nurture of the marine environment in transition). Rohkem infot.
24.10 Akadeemikukandidaatide konverents 2023. Rohkem infot.
17.10 Konverents „Usaldusest ja usaldatavusest“. Rohkem infot.
11.10 Teaduspoliitika konverents „Inimkonna ja tehnoloogia partnerlus – poliitilised ja eetilised dilemmad“. Rohkem infot.
29.09 Teadlaste öö teaduste akadeemias. Teaduspärastlõuna (XXVI): „Ungern-Sternbergide linnapalee – Berliini viimane mood Toompea arhitektuuris“. Rohkem infot.
20.09 Teaduspärastlõuna (XXV) „Polaaruuringud Eestis“. Rohkem infot.
05.09 L'Oréal Baltic „Naised teaduses“ auhinnatseremoonia. Rohkem infot.
9.–11.08 Õpilaste teadusseminar 2023 Viitnal. Rohkem infot.
20.06 Raamatu „Eesti Vabariigi preemiad 2023“ esitlus. Rohkem infot.
2.06 Rahvusvaheline riigiõiguse konverents „Rahva roll riigivõimu teostamisel ja põhiseaduslikkuse kohtulik kontroll“. Rohkem infot.
17.05 Eesti Vabariigi põhiseaduse uute kommentaaride IV peatüki „Riigikogu“ esitlus. Rohkem infot.
2.05 Ühisseminar „Estonia and Saxony – On the way forward to Clean Energy. Research – Innovation – Realization“. Rohkem infot.
24.04 Hamburgi süvauuringute instituudi ekspertide visiit ja infopäev teaduste akadeemias. Rohkem infot.
19.04 Eesti teaduste akadeemia üldkogu aastakoosolek. Rohkem infot.
13.04 Eesti teaduste akadeemia ja Heidelbergi teaduste akadeemia ühisseminar. Rohkem infot.
31.03 Akadeemilise teoloogia seltsi ettekandepäev „Teoloogia – moodsa aja teadus?“. Rohkem infot.
30.03 Eesti teaduste akadeemia ja Academia Pernaviensise koostööseminar „Mis sünnib ristteel?“ Rohkem infot.
17.03 Teaduspärastlõuna (XXIV): Fosforiidiuuringute tutvustamine. Rohkem infot.
7.03 Eesti Vabariigi põhiseaduse peatüki „Rahvas“ kommentaaride esitlus. Rohkem infot.
15.02 „Riigiõiguse aastaraamat 2022“ esitlus. Rohkem infot.
3.02 Konkursi „Teadus 3 minutiga“ finaal-gala. Rohkem infot.
26.01 Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seaduse kommentaaride esitlus. Rohkem infot.
23.01 Akadeemik Mihhail Bronšteini nimeliste majandusteaduste preemiate pidulik üleandmine. Rohkem infot.
14.01 Ülemaailmse loogikapäeva töötuba (World Logic Day Estonia workshop). Rohkem infot.
3.01 Eesti noorte teaduste akadeemia konverents „Eesti noorteadlased välismaal“. Rohkem infot.