Elmo Tempel, Marek Tamm, Maris Laan ja Dmitri Vinnikov said akadeemikuteks

Eesti teaduste akadeemia üldkogu istungil valiti astronoomia ja astrofüüsika akadeemikuks Elmo Tempel, kultuuriajaloo akadeemikuks Marek Tamm, rahvatervise akadeemikuks Maris Laan ning tehnika- ja arvutiteaduste akadeemikuks Dmitri Vinnikov.

Tartu ülikooli Tartu observatooriumi astronoomia professori Elmo Tempeli peamised uurimissuunad on seotud galaktikate kujunemisprotsessidega, universumi suuremastaabiliste struktuuride kaardistamisega, nende struktuuride ja galaktikate arengu vaheliste seostega ning tumeaine päritolu väljaselgitamisega.

Tallinna ülikooli kultuuriajaloo professor Marek Tamme teadustöö keskendub Eesti keskaja ajaloo, keskaja Euroopa kultuuriloo ning ajalooteooria ja ajalookirjutuse ajaloo uurimisele.

Tartu ülikooli inimese geneetika professor Maris Laane teaduslik fookus on eelkõige reproduktiivgeneetika ja -genoomika suunal.

Tallinna tehnikaülikooli uurija-professori ja jõuelektroonika uurimisrühma juhi Dmitri Vinnikovi peamised uurimissuunad on uudsete energiatõhusate alalis- ja vahelduvpingemuundurite skeemilahenduste süntees ja eksperimentaalne uurimine nõudlikele rakendustele nagu taastuvenergeetika, elektertransport, telekommunikatsioon ja lennundus.

Uute akadeemikute valimised kuulutas teaduste akadeemia välja tänavu mais ja kandidaatide esitamise tähtaeg oli 1. oktoober. Kokku kandideeris akadeemikuks 20 teadlast. Akadeemikuks saamiseks tuli kandidaadil saada 2/3 üldkogul osalevate akadeemikute häältest.

Koos täna valitud akadeemikutega on Eesti teaduste akadeemias kokku 76 akadeemikut.

Fotod:
Andres Tennus/Tartu ülikool (Maris Laan)
Reti Kokk (Marek Tamm, Elmo Tempel, Dmitri Vinnikov)