Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja nelja akadeemiku valimised

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja nelja akadeemiku valimised järgmistes valdkondades:

Akadeemikuks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimis- ja arendustöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas, ning väljapaistvaid Eesti loomeisikuid, kes on andnud olulise panuse Eesti vaimukultuuri.

Akadeemikud valib Eesti teaduste akadeemia üldkogu kandidaatide seast, kelle esitamise õigus on Eesti ülikoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogudel või nende funktsioone täitvatel esinduskogudel, teadusseltsidel, loomeliitudel ja Eesti teaduste akadeemia akadeemikutel.

Palume 1. oktoobriks esitada kandidaatide kohta järgmised materjalid elektrooniliselt ja paberkandjal:

Elektroonililselt esitada materjalid teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas, paberil saata dokumendid Eesti teaduste akadeemiasse (Tiina Rahkama, Kohtu 6, Tallinn 10130).