Globaalmuutuste akadeemikuks valiti Ülo Mander

Tänasel Eesti teaduste akadeemia üldkogu aastakoosolekul valiti globaalmuutuste valdkonna akadeemikuks Ülo Mander.

Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professor ning loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetooli juhataja Ülo Mander on kaasaja silmapaistvamaid maastikuökoloogia ning keskkonnateaduste arendajaid Eestis. Ta on pühendanud kogu oma senise teadlaskarjääri maastike ainevoogude ja laiemalt maastike ökoloogia uurimisele ning selle parendamiseks sobilike ökotehnoloogiliste võtete arendamisele. Läbi ökoloogia ja inseneriteaduste integratsiooni on ta oluliselt avardanud ja süvendanud võimalusi ökosüsteemide kasutamiseks looduslike ja inimmõjuliste aineringete reguleerimiseks maastikul.

Ülo Manderi ettekannet 4. aprillil Eesti teaduste akadeemias toimunud akadeemikukandidaatide konverentsil saab järele vaadata siit.  

Globaalmuutuste akadeemikuks kandideeris kaheksa kandidaati. Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 üldkogul osalevate akadeemikute häältest.

Koos täna valitud akadeemikuga on Eesti teaduste akadeemias kokku 76 liiget ja 19 välisliiget.