Hariduskomisjon

Koosolek 17. oktoobril 2022

  • Koosoleku päevakord (pdf)
  • Koosoleku kokkuvõte (pdf)
  • Ettekanne „Kui palju õpetajaid Eesti vajab ja miks neid õpetajaid ei ole?“, Margus Pedaste, Äli Leijen (pdf)
  • Ettekanne „Õpetajate ja õppejõudude järelkasv STEM valdkonnas?“, Tiia Rüütmann (pdf)

Koosolek 2. mail 2022

  • Koosoleku päevakord (pdf)
  • Koosoleku kokkuvõte (pdf)
  • Ettekanne „Hariduskomisjon: eesmärk, ülesanded, töökorraldus“, Jakob Kübarsepp (pdf)
  • Ettekanne „Loodusharidus põhikoolis ja gümnaasiumis“, Priit Reiska, Miia Rannikmäe (pdf). Lisamaterjal Äli Leijenilt (pdf)
  • Ettekanne „Õppekeel(ed) Eesti üldhariduskoolis“, Birute Klaas-Lang (pdf)