Hariduskomisjon

Koosolek 16. oktoobril 2023

 • Koosoleku päevakord (pdf)
 • Koosoleku kokkuvõte (pdf)
 • Ettekanne „DigiEfekt. Kuidas kasutatakse Eesti koolides digitehnoloogiaid, mis on nende kasutamise efekt õpilaste õpitulemustele ja millised on soovitused erinevatele sihtrühmadele?“, Margus Pedaste (pdf)
 • DigiEfekti projekti põhitulemuste kokkuvõte, Margus Pedaste (pdf)
 • Ettekanne „Ülevaade koolide digiteerimise ja andmestumise valdkonna uurimisprojektidest Tallinna ülikoolis“, Kairit Tammets (pdf)
 • Ettekanne „Riiklik õppekava: oskuste klassifikatsioonist ja edasistest plaanidest“, Aaro Toomela (pdf)

Koosolek 24. aprillil 2023

 • Koosoleku päevakord (pdf)
 • Koosoleku kokkuvõte (pdf)
 • Ettekanne „Kuidas betoneerida riikliku õppekava vundament; ülesannetest, lahendustest, ressurssidest, protsessi võimalikest ohtudest“, Ain Tõnisson (pdf)
 • Ettekanne „Riiklike õppekavade arendamine“, Merlin Linde (pdf)
 • Ettekanne „Riikliku õppekava järgmine muutmine: Miks, mida ja kuidas“, Aaro Toomela (pdf)
 • Ettekanne „Õpetajate järelkasv“, Liina Põld (pdf)

Koosolek 17. oktoobril 2022

 • Koosoleku päevakord (pdf)
 • Koosoleku kokkuvõte (pdf)
 • Ettekanne „Kui palju õpetajaid Eesti vajab ja miks neid õpetajaid ei ole?“, Margus Pedaste, Äli Leijen (pdf)
 • Ettekanne „Õpetajate ja õppejõudude järelkasv STEM valdkonnas?“, Tiia Rüütmann (pdf)

Koosolek 2. mail 2022

 • Koosoleku päevakord (pdf)
 • Koosoleku kokkuvõte (pdf)
 • Ettekanne „Hariduskomisjon: eesmärk, ülesanded, töökorraldus“, Jakob Kübarsepp (pdf)
 • Ettekanne „Loodusharidus põhikoolis ja gümnaasiumis“, Priit Reiska, Miia Rannikmäe (pdf). Lisamaterjal Äli Leijenilt (pdf)
 • Ettekanne „Õppekeel(ed) Eesti üldhariduskoolis“, Birute Klaas-Lang (pdf)