Riigiõiguse aastaraamat 2021

ISSN
2806-0911 (trükiväljaanne)
ISSN
2806-092X (võrguväljaanne)
Toimetus
Heiki Loot, Madis Ernits, Uno Lõhmus, Lauri Mälksoo, Marju Luts-Sootak
Tegevtoimetaja
Karin Orgulas
Väljaandja
Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital
Laadi alla