Riigiõiguse aastaraamat 2022

ISSN
2806-0911 (trükiväljaanne)
ISSN
2806-092X (võrguväljaanne)
Toimetus
Marju Luts-Sootak, Madis Ernits, Heiki Loot, Uno Lõhmus, Lauri Mälksoo
Akadeemiline nõukoda
Toma Birmontienė, Iain Cameron, Peter Van Elsuwege, Toomas Kotkas, Jānis Neimanis, Angelika Nussberger, Anita Rodina, Thomas Simon, Markku Suksi, Katarzyna Szwed, Dainius Žalimas, Ineta Ziemele
Tegevtoimetaja
Karin Orgulas
Väljaandja
Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital
Laadi alla