Riigiõiguse sihtkapitali aastaraamat 2020

ISSN
1406-1074
Toimetuskolleegium
Madis Ernits, Marju Luts-Sootak, Uno Lõhmus, Lauri Mälksoo
Väljaandja
Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital
Ilmumisaasta
2020

Riigiõiguse sihtkapitali aastaraamat ilmus nii paberkandjal kui ka elektroonilisena ajakirja Juridica veebis.