Riigiõiguse aastaraamat 2023

ISSN
2806-0911 (trükiväljaanne)
ISSN
2806-092X (võrguväljaanne)
Toimetus:
Madis Ernits, Heiki Loot, Marju Luts-Sootak, Uno Lõhmus, Lauri Mälksoo
Akadeemiline nõukoda:
Toma Birmontienė, Iain Cameron, Peter Van Elsuwege, Toomas Kotkas, Jānis Neimanis, Angelika Nussberger, Anita Rodina, Thomas Simon, Markku Suksi, Katarzyna Szwed, Dainius Žalimas, Ineta Ziemele
Tegevtoimetajad:
Karin Orgulas, Kristel Urke
Väljaandja:
Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital
Laadi alla