TeaMe+

Akadeemia osaleb TeaMe+ tegevuses nr 7: Teaduse järelkasvu arendamine ja ühiskonna arenguprotsesside (sh erinevate poliitikate) kujundamine teaduspõhiseks ja läbipaistvaks.

Alategevus 7.1 – NOORTE TEADLASTE ARENDAMINE

 • 21. jaanuaril 2019 toimus akadeemia saalis konkursi "Teadus 3 minutiga" jätkukoolitus, kus mindi sammuke edasi Heimtalis alustatud kogemusega. Õppejõududeks olid taas Kaspar Kaljas ja Indrek Simm. Finalistide esinemised salvestati; kõik said oma videofailid, et kodus analüüsiga süvitsi minna.
  8. veebruaril 2019 toimus akadeemia saalis konkursi "Teadus 3 minutiga" pidulik gala, kus selgitati välja viis parimat lühiloengut. Vt galaõhtu salvestust siit.
 • Konkursi "Teadus 3 minutiga" jaoks toimus 16.-17. märtsil 2019 salvestus tele-eetri klippideks.
 • 6.–10. maini 2019 oli konkursi „Teadus 3 minutiga“ viie parima klipi esitlus Eesti televisiooni saates "Terevisioon". Paralleelselt telesaatega kutsus teadusportaal Novaator publikut viie noore teadlase seast oma lemmikesinejat valima. Ülekaalukalt võitis Eesti muusika- ja teatriakadeemia pärimusmuusika eriala doktorant Maria Korepanova.

Alategevus 7.2 – TEADLASTE AVATUD DIALOOG ÜHISKONNAGA

02.02.2019 - Seminar and training workshop: Towards bridging science and decision-making. Vt täpsemalt siit.

27.05.2019 - toimus teaduspärastlõuna (XI) "Jõnksuline maailm ehk akadeemik Gustav Naani torkivate mõtete terendusi". Esinesid Tõnu Viik Tõraverest ja Tõnu Viik Tallinnast. VALIK FOOKUSTEEMASID: Evolutsioon saab toimida vaid siis, kui populat-sioonis on piisavalt vaheldusrikkust; revolutsioon siis, kui on piisavalt pingeid ja pulbitsevat energiat. Kas see kehtib ka teadusmaastikul? Aga ühiskonnas? Kas vaim saab võtta võimu? Kas raamidest välja mõtlemine segab või inspireerib? Kas vastuolulised isiksused on traditsioonide lõhkujad või uute horisontide avajad? Kas akadeemia ja akadeemikud peaksid olema tarkuse ja kogemuse vardjad või revolutsiooniliste (ning vahel ohtlike) ideede vedurid? Teaduspärastlõuna toimus akadeemik Gustav Naani 100. sünniaastapäeva auks.

5.09.2019toimus teaduspärastlõuna (XII) „Kliima muutub ‒ millised tehnoloogilised lahendused sellega kohanemiseks on pakkuda Eesti teadlastel?“  Akadeemik Enn Lust räägib vesinikutehnoloogiate arendamise teravaimast tipust ja akadeemik Jarek Kurnitski kõneleb hoonete energiatõhususe võimalustest ja väljakutsetest. Arutleme mõnusas vabas õhkkonnas, milline võiks olla akadeemia sõnum 13. septembril peaministri eestvedamisel akadeemia ruumides toimuval konverentsil „Kliimaneutraalsus – häving või edu?“

Alategevus 7.1 – NOORTE TEADLASTE ARENDAMINE 

 • 5. jaanuaril 2018 toimus teistkordselt eesti noori teadlasi ühendav konverents, sel korral pealkirja all "XXI sajandi suurimad väljakutsed". Konverents leidis aset välismaal tegutsevate noorte eesti teadlaste eestvedamisel koostöös Eesti teaduste akadeemia ja Eesti noorte teaduste akadeemiaga. Vt lähemalt http://noorteadlased.ee/
 • 19. märtsil 2018 Akadeemia saalis toimus konverents "Keel ja teadus", mille kutsus kokku Eesti teadusajakirjanike selts koostöös Eesti noorte teaduste akadeemia ja Eesti teaduste akadeemiaga.
 • Konkursi "Teadus 3 minutiga"  jaoks toimus 1-2. detsembril 2018 talvekool Heimtali külakoolimajas. Konkurss ise toimub 2019. aasta varakevadel. Ekskursiooni vanas külakeskuses tegi akadeemik Anu Raud, inspiratsiooniloengud pidasid akadeemikud Tarmo Soomere ja Maarja Kruusmaa. Praktilised esinemis- ja kaameratreeningud toimusid Rakett 69 meeskonna kogenud filmimeeste – produtsent Kaspar Kaljase ja režissöör Indrek Simmi juhtimisel. 
 • Konkurss "Teadus 3 minutiga" toimus 2019. aasta varakevadel.
 • Koostamisel on kogumik "Teadus 3 minutiga II" (ilmus 2019. aasta mais).

Alategevus 7.2 – TEADLASTE AVATUD DIALOOG ÜHISKONNAGA

 • 19. jaanuaril 2018 toimus koostöös Eesti teadusajakirjanike seltsiga kohtumine meedia esindajatega arvamusfestivali ideekorjeks.
 • 27. veebruaril.2018 toimus Eesti teadusajakirjanike seltsi salong-seminar. Ettekandega teemal "Soome avaliku teabe komisjoni (Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta) soovitustest teaduskommunikatsiooniks" esines Priit Ennet. Arutati ka teadusajakirjanduse ja teaduskommunikatsiooni teemade kajastamist Vikipeedias.
 • 1. märtsil 2018 toimus arutelu teadusmarsi korraldamisest 14. aprillil Tallinnas ja Tartus.
 • 2018. aasta sügisel osaleb teaduste akadeemia Von Krahli akadeemia loengusarjas “Elu pärast Googlet”. TeaMe+i raames esineb akadeemik Tarmo Soomere iga loengu lõpus u 10-minutilise lühikokkuvõtte-kommentaariga (kokku toimub 12 loengut).