TeaMe+

TeaMe+ programm on EL regionaalarengu fondist rahastatav programm, milles teaduste akadeemia osaleb partnerina tegevuse "Teaduse järelkasvu arendamine ja ühiskonna arenguprotsesside (sh erinevate poliitikate) kujundamine teaduspõhiseks ja läbipaistvaks" elluviimisel, mille raames

Tegevused 2020

KONKURSS "TEADUS 3 MINUTIGA" 2020

Eesti teaduste akadeemia jätkab 2015. aastal alustatud „Teadus 3 minutiga“ konkursi traditsiooni. Konkurss ja sellele eelnevad koolitused on mõeldud Eesti ülikoolide ja teadusasutuste doktorantide ja vastsete doktorite teaduskommunikatsiooni kogemusõppeks ning platvormina osalejate teadustulemuste tutvustamiseks võimalikult laiale publikule.  

Osalema on oodatud kõigi doktoriõpet pakkuvate ülikoolide ja teadusasutuste doktorandid ning pärast eelmist konkurssi doktorikraadi kaitsnud noorteadlased (alates 8. veebruarist 2019) 

Konkursi kulg 

 • Osalemiseks tuleb läbida oma kooli või instituudi sisekonkurss ja teaduskommunikatsioonikoolitus. Täpsem info kontaktisikutelt. 
 • Finalistide esitamise tähtaeg on 16. novembril 2020. Kooli poolt välja valitud finalistide esitamiseks tuleb täita online vorm. Vormi täidab ülikooli või teadusasutuse kontaktisik. 
 • Esitatud finalistidel on võimalus osaleda teaduste akadeemia korraldataval koolitusel „Audiovisuaalne eneseväljendus ja populaarteadusliku artikli kirjutamine“ (toimub 21.-22. novembril 2020 Heimtalis) 
 • Finaali pääsemise eelduseks on planeeritavat ettekannet tutvustava populaarteadusliku artikli avaldamine portaalis Novaator koostöös Novaatori toimetajatega 
 • Konkursi finaal toimub 2021. a veebruaris. Finaali pääseb kuni 20 noorteadlast. Finaalis esitab iga noor teadlane 3 minuti pikkuse eestikeelse monoettekande oma teadustööst 
 • Finaali käigus valib žürii välja viis võiduloengut, mis hiljem jõuavad ETV eetrisse ja portaali Novaator, kus vaatajad hääletavad nende seast oma lemmiku. 

Konkursi peakorraldaja
Piret Suurväli, e-post: piret.suurvali@akadeemia.ee, tel +372 504 8219

Vaata eelmise konkursi võiduvideoid:

 • Andrea Giudici "Saaste jälgimise tehnoloogia Soome lahes". Video
 • Ljudmila Klepinina "Vähi tüvirakud kui kasvaja kurja juur". Video
 • Maria Korepanova "Ühe soome-ugri rahva improvisatsioonikunsti loomingulisest rekonstrueerimisest". Video
 • Maris Mändel "Silikaattellis – hoidmist väärt materjal?". Video
 • Maksim Runin "Sügavuti rasvas". Video

Kõigi varasemate konkursside loenguvideoid vt Eesti Teaduste Akadeemia Youtube'i-kanalis

NOORTE TEADLASTE ARENDAMINE

 • 21. jaanuaril 2019 toimus akadeemia saalis konkursi "Teadus 3 minutiga" jätkukoolitus, kus mindi sammuke edasi Heimtalis alustatud kogemusega. Õppejõududeks olid taas Kaspar Kaljas ja Indrek Simm. Finalistide esinemised salvestati; kõik said oma videofailid, et kodus analüüsiga süvitsi minna.
 • 8. veebruaril 2019 toimus akadeemia saalis konkursi "Teadus 3 minutiga" pidulik gala, kus selgitati välja viis parimat lühiloengut. Vt kogu galaõhtu salvestust siit. Sündmust kajastas ka Novaator.
 • Konkursi "Teadus 3 minutiga" jaoks toimus 16.-17. märtsil 2019 salvestus tele-eetri klippideks.
 • 6.–10. maini 2019 oli konkursi „Teadus 3 minutiga“ viie parima klipi esitlus Eesti televisiooni saates "Terevisioon". Paralleelselt telesaatega kutsus teadusportaal Novaator publikut viie noore teadlase seast oma lemmikesinejat valima. Ülekaalukalt võitis Eesti muusika- ja teatriakadeemia pärimusmuusika eriala doktorant Maria Korepanova.
 • 3 minuti loengud teaduste akadeemia Youtube'i-kanalis

TEADLASTE AVATUD DIALOOG ÜHISKONNAGA

02.02.2019 - Seminar and training workshop: Towards bridging science and decision-making. Vt täpsemalt siit.

27.05.2019 - toimus teaduspärastlõuna (XI) "Jõnksuline maailm ehk akadeemik Gustav Naani torkivate mõtete terendusi". Esinesid Tõnu Viik Tõraverest ja Tõnu Viik Tallinnast.

VALIK FOOKUSTEEMASID: Evolutsioon saab toimida vaid siis, kui populat-sioonis on piisavalt vaheldusrikkust; revolutsioon siis, kui on piisavalt pingeid ja pulbitsevat energiat. Kas see kehtib ka teadusmaastikul? Aga ühiskonnas? Kas vaim saab võtta võimu? Kas raamidest välja mõtlemine segab või inspireerib? Kas vastuolulised isiksused on traditsioonide lõhkujad või uute horisontide avajad? Kas akadeemia ja akadeemikud peaksid olema tarkuse ja kogemuse vardjad või revolutsiooniliste (ning vahel ohtlike) ideede vedurid? Teaduspärastlõuna toimus akadeemik Gustav Naani 100. sünniaastapäeva auks.

5.09.2019toimus teaduspärastlõuna (XII) „Kliima muutub ‒ millised tehnoloogilised lahendused sellega kohanemiseks on pakkuda Eesti teadlastel?“  Akadeemik Enn Lust räägib vesinikutehnoloogiate arendamise teravaimast tipust ja akadeemik Jarek Kurnitski kõneleb hoonete energiatõhususe võimalustest ja väljakutsetest. Arutleme mõnusas vabas õhkkonnas, milline võiks olla akadeemia sõnum 13. septembril peaministri eestvedamisel akadeemia ruumides toimuval konverentsil „Kliimaneutraalsus – häving või edu?“

Alategevus 7.1 – NOORTE TEADLASTE ARENDAMINE 

 • 5. jaanuaril 2018 toimus teistkordselt eesti noori teadlasi ühendav konverents, sel korral pealkirja all "XXI sajandi suurimad väljakutsed". Konverents leidis aset välismaal tegutsevate noorte eesti teadlaste eestvedamisel koostöös Eesti teaduste akadeemia ja Eesti noorte teaduste akadeemiaga. Vt lähemalt http://noorteadlased.ee/
 • 19. märtsil 2018 Akadeemia saalis toimus konverents "Keel ja teadus", mille kutsus kokku Eesti teadusajakirjanike selts koostöös Eesti noorte teaduste akadeemia ja Eesti teaduste akadeemiaga.
 • Konkursi "Teadus 3 minutiga"  jaoks toimus 1-2. detsembril 2018 talvekool Heimtali külakoolimajas. Konkurss ise toimub 2019. aasta varakevadel. Ekskursiooni vanas külakeskuses tegi akadeemik Anu Raud, inspiratsiooniloengud pidasid akadeemikud Tarmo Soomere ja Maarja Kruusmaa. Praktilised esinemis- ja kaameratreeningud toimusid Rakett 69 meeskonna kogenud filmimeeste – produtsent Kaspar Kaljase ja režissöör Indrek Simmi juhtimisel. 
 • Konkurss "Teadus 3 minutiga" toimus 2019. aasta varakevadel.
 • Koostamisel on kogumik "Teadus 3 minutiga II" (ilmus 2019. aasta mais).

Alategevus 7.2 – TEADLASTE AVATUD DIALOOG ÜHISKONNAGA

 • 19. jaanuaril 2018 toimus koostöös Eesti teadusajakirjanike seltsiga kohtumine meedia esindajatega arvamusfestivali ideekorjeks.
 • 27. veebruaril 2018 toimus Eesti teadusajakirjanike seltsi salong-seminar. Ettekandega teemal "Soome avaliku teabe komisjoni (Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta) soovitustest teaduskommunikatsiooniks" esines Priit Ennet. Arutati ka teadusajakirjanduse ja teaduskommunikatsiooni teemade kajastamist Vikipeedias.
 • 1. märtsil 2018 toimus arutelu teadusmarsi korraldamisest 14. aprillil Tallinnas ja Tartus.
 • 2018. aasta sügisel osaleb teaduste akadeemia Von Krahli akadeemia loengusarjas “Elu pärast Googlet”. TeaMe+i raames esineb akadeemik Tarmo Soomere iga loengu lõpus u 10-minutilise lühikokkuvõtte-kommentaariga (kokku toimub 12 loengut).

Alategevus 7.1 – NOORTE TEADLASTE ARENDAMINE

 • 04. jaanuaril 2017 toimus akadeemias Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliikmete koosolek.  Koosolekut kajastas ja otseülekande tegi Novaator.
 • 4. jaanuaril 2017 toimus akadeemias Eestist väljaspool õppivate/töötavate noorteadlaste ümarlaud, arutusel oli Eestist väljaspool tegutsevate noorteadlaste konverents II korraldamine 2018. aastal.
 • 10. aprillil 2017 toimus akadeemias kogumiku "Teadus kolme minutiga" esitlus.
 • 31. mail 2017 toimus akadeemias Eesti Noorte Teaduste Akadeemia pidulik avamine.
 • 27. oktoobril 2017 toimus kolme minuti loengute konkursi galaõhtu akadeemia saalis. Toimunut kajastas Novaator.

Alategevus 7.2 – TEADLASTE AVATUD DIALOOG ÜHISKONNAGA

 • 09. veebruaril 2017 toimus koostöös Eesti teadusajakirjanike seltsiga kohtumine meedia esindajatega. Salongseminari teemaks oli "Vaatlusi maailmale teaduskirjaniku seisukohalt" - esines Tiit Kändler (kes pälvis hiljuti Tiiu Silla nimelise elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest). Toimus mõttevahetus.
 • 19. mail 2017 toimus koostöös Eesti teadusajakirjanike seltsiga kohtumine meediaesindajatega. Fookuses oli küsimus: milliste näitajate järgi hinnata olukorda teadusajakirjanduses? 
 • 08. juunil 2017 toimus akadeemias teaduspärastlõuna, mille fookusteemaks on jätkusuutlikud teadlaskarjääri
  mudelid Eestis.
 • 19. septembril 2017 toimus teadushommik - kohtumine teadusajakirjanikega.
 • 02. novembril 2017 toimus koostöös Eesti teadusajakirjanike seltsiga kohtumine meediaesindajatega. TEEMA: teadusajakirjanike sõbra auhind ehk Ökul 2017.
 • 24. novembril 2017 toimus teadusmeedia esindajate kohtumine Eesti noorte teaduste akadeemia liikmetega. TEEMA: Teadlaste ja ajakirjanike suhted. Priit Ennet  kõneles teadlaste ja ajakirjanike suhetest ajakirjaniku pilgu läbi ning  Els Heinsalu ajakirjanike ja teadlaste interaktsioonist teadlase perspektiivist vaadatuna.
 • 21. detsembril 2017 toimus koostöös Eesti teadusajakirjanike seltsiga kohtumine meediaesindajatega. TEEMA: kokkuvõte teadusajakirjanduse aastast 2017.