Konkurss tulevikuenergeetika uurija-professori valimiseks

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja konkursi teemapõhise akadeemia uurija-professori valimiseks tulevikuenergeetika valdkonnas.

Energeetika kui majanduse ja riigi toimimise üks alustala on praegu tavatult kiiresti muutumas. Tulevikku sobivad lahendused ning vastav poliitika võivad olla eri riikides ja regioonides erinevad. Vajame rohkem selgust, milline võiks olla Eesti energiapoliitika ja kava selle ellu viimiseks.

Tulevikuenergeetika teemade ringi kuuluvad elektrienergia tootmine, muundamine, salvestamine, ülekandmine ning nutikas kasutamine (sh tarbimise juhtimine) Eestis tööstuslikus mastaabis või ulatuses, mis arvestataval määral mõjutab energiasüsteemi toimimist.

Oodatud on nii taotlused, mis seavad sihiks energeetika süsteemse käsitlemise riigi, regiooni või kogukonna tasemel, kui ka ettepanekud Eestile tulevikus oluliste erinevate energeetikavaldkondade süvitsi käsitlemiseks.

Uurija-professoriks võib kandideerida isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad ning kes vastab teemapõhise akadeemia professori kvalifikatsiooninõuetele (vt nõudeid siit).

Tulevikuenergeetika uurija-professuur avatakse üheks aastaks (2023–2024). Uurija-professori toetus on 70 000 eurot aastas.

Konkursil osaleda soovijatel tuleb täita hiljemalt 5. märtsiks 2023 taotlusvorm aadressil https://ta-konkursid.ee.

Lähema info konkursi kohta leiab siit

Lisainfo: Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee