Tulevikuenergeetika uurija-professori konkurss (2023–2025)

Uurija-professoriks tulevikuenergeetika valdkonnas võib kandideerida isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad ning kes vastab teemapõhise akadeemia professori kvalifikatsiooninõuetele (vt nõudeid siit).

Valitud kandidaadi, Eesti ülikooli või teadusasutuse ja Eesti teaduste akadeemia vahel sõlmitakse kolmepoolne leping uurija-professori ametikoha avamiseks. 

Tulevikuenergeetika uurija-professor valitakse kolmeks aastaks (2023–2025). Uurija-professori toetus aastal 2023 on 70 000 eurot ja eeldatavasti jätkub samal tasemel ka aastail 2024–2025.

Konkursil osaleda soovijatel tuleb täita hiljemalt 1. novembriks 2022 taotlusvorm aadressil https://ta-konkursid.ee.

Vormi tuleb sisestada või lisada järgmine informatsioon:

  • Planeeritud uuringute kava, sh üldteoreetiline taust, uurimishüpotees ning selle seos tulevikuenergeetika teadussuuna arengutega, uuringute põhieesmärgid ning oodatavate tulemuste olulisus nii Eesti kui ka maailma seisukohalt (kuni 5 lk);
  • Taotleja kümne tähtsama planeeritava uurimistööga otseselt või kaudselt seonduva teaduspublikatsiooni ja/või arendustöö loetelu (lisada DOI-d, kui need on olemas; kaudse sideme puhul põhjendada, kuidas need tööd toetavad planeeritud uuringuid);
  • Taotleja juhtimisel või osalusel realiseeritud kuni 10 tähtsama planeeritava teemaga seotud uurimisprojekti või rakendustöö loetelu;
  • Nõusolek teadus- ja arendusasutusest, kus uurija-professor töötab või tööle hakkab;
  • Lühike elulookirjeldus (kuni 2 lk);
  • Soovi korral muud dokumendid või materjalid, mida kandidaat oluliseks peab.

Rohkem infot uurija-professori konkursi kohta vt siit.

Kontakt akadeemias: Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee