Energeetikapäev teaduste akadeemias

21. novembril toimub Eesti teaduste akadeemias energeetikapäev, millest on kõigil huvilistel võimalik osa saada otseülekande vahendusel.

Kaheosalise ürituse esimene osa algab kell 12 ümarlauaga „Energeetika väljakutsed“ ja teine osa kell 15 tulevikuenergeetika uurija-professori kandidaatide konverentsiga.

Ümarlaual „Energeetika väljakutsed“ arutatakse aktuaalseid teemaga seotud probleeme ja nende võimalikke lahendusi. Jutuks tulevad varustuskindlus, juhitav tootmine, tarbimise juhtimine (agregeerimine), salvestus, taskukohasus ja keskkonnamõjud. Arutelu fookus on sellel, mida suurtarbijad ja erakapitalil tegutsevad kütuse- ja energiaettevõtted ootavad riigi kujundatavalt energiapoliitikalt ning millised võiksid olla selle eesmärgid ja väljundid.

Tulevikuenergeetika uurija-professori kandidaatide konverentsil teevad ettekanded septembri lõpus välja kuulutatud tulevikuenergeetika uurija-professori konkursil osalevad üheksa kandidaati. Teaduste akadeemia juhatus teeb kandidaatide seast valiku konkursikomisjoni ettepanekul 13. detsembril. Tulevikuenergeetika uurija-professor valitakse kolmeks aastaks (2023–2025). Rohkem infot leiab siit.

Lähem info, kava ja otseülekanne ürituse veebis: https://www.akadeemia.ee/energeetikapaev-teaduste-akadeemias/