Eesti teaduste akadeemia toetab koostöös partnerakadeemiatega 12 teaduskoostööprojekti

Eesti teaduste akadeemia toetusel algab sellest aastast koostöös partnerakadeemiatega Slovakkias, Tšehhis, Poolas ja Bulgaarias 12 koostööprojekti Eesti ja loetletud riikide teadlaste vahel. 12 projekti seas on nii varasemat koostööd jätkavaid teadlasi kui ka uusi partnerlusi.

Slovakkia ja Bulgaaria koostööprojektid kestavad kaks aastat, Poola ja Tšehhi projektid kolm aastat.

Toetatavate projektide uurimisobjektid on väga erinevad – alates päikesepaneelidest ja ökosüsteemiteenuste hindamise meetoditest kuni seente, migratsiooni ja huumorini. Projektides osalevad teadlased Tartu ja Tallinna ülikoolidest, Tallinna tehnikaülikoolist, Eesti maaülikoolist ja Eesti kirjandusmuuseumist.

Toetuse eesmärk on soodustada Eesti teadlaste bilateraalset koostööd, vastavalt akadeemiate vahel sõlmitud koostöölepingutele. Eesti teaduste akadeemia rahastab külalisteadlaste vastuvõtukulud Eestis, meie teadlaste samad kulud välismaal rahastab sihtriigi partnerakadeemia.

2023. aastal käisid akadeemiate vaheliste lepingute raames Eestis seitsme riigi 43 välisteadlast, kes olid siin kokku 290 päeva. 30 Eesti teadlast käisid üheksas riigis, viibides neis kokku 260 päeva.

Eesti teaduste akadeemia on sarnaste projektidega bilateraalset teaduskoostööd toetanud juba enne Eesti iseseisvumist. Esimene koostööleping sõlmiti Poola teaduste akadeemiaga 1987. aastal. Koostöö on toimunud nii individuaalsete teadusvisiitide kui ka koostööprojektide vormis. Programmi tööd suunab Eesti teaduste akadeemia välisvahetuse fondi nõukogu.