Välisvahetuse fondi nõukogu

Välisvahetuse fondi nõukogu (VVFN) liikmed nimetab akadeemia juhatus oma otsusega akadeemia osakondade ja ülikoolide ettepanekute alusel. Nõukogu esimees on akadeemik Jüri Engelbrecht.

Liikmed on:
Marco Kirm, akadeemik,  Tartu ülikooli professor
Äli Leijen, Tartu ülikooli professor, Eesti noorte teaduste akadeemia liige
Margus Lopp, akadeemik, Tallinna tehnikaülikooli professor
Katrin Niglas, Tallinna ülikooli teadusprorektor