Teaduskoostööprojektid

Eesti teaduste akadeemia toetab teadlaste rahvusvahelist mobiilsust teadlasvahetuse programmi raames. Akadeemia ja tema välispartnerite vahel sõlmitud kahepoolsete koostöölepingute alusel toetatakse:

Mõlema skeemi raames rahastab Eesti teaduste akadeemia külalisteadlaste vastuvõtukulusid Eestis (ööbimiskulud, päevarahad), meie teadlaste samad kulud välismaal rahastab sihtriigi partnerakadeemia.

Teadlasvahetuses võivad nii lähetatava kui ka vastuvõtjana osaleda kõik Eestis positiivselt evalveeritud teadusasutustes töötavad teadlased, kelle kvalifikatsioon vastab partnerakadeemia poolt esitatavatele nõuetele (vt partnerakadeemiate tingimused).

Programmi tööd suunab Eesti teaduste akadeemia välisvahetuse fondi nõukogu.

Teaduskoostööprojekte toetatakse akadeemilise teadlasvahetuse raames, vastavalt Eesti teaduste akadeemia ja Bulgaaria teaduste akadeemia vahel sõlmitud kahepoolsele koostöölepingule.

Eesti-Bulgaaria mobiilsusprojektide taotlusvoor 2024–2025. Tähtaeg 27. oktoober 2023

Eesti teaduste akadeemia koostöös Bulgaaria teaduste akadeemiaga kuulutab välja taotlusvooru teaduskoostööprojektide raames toimuvate teadusvisiitide toetamiseks aastatel 2024–2025.

Taotlusvooru eesmärk on toetada Eesti ja Bulgaaria teadlaste koostööd. Taotlused on oodatud kõigi erialade ja uurimisvaldkondade teadlastelt, kes töötavad positiivselt evalveeritud teadusasutustes ning soovivad jätkata olemasolevat või alustada uut koostööd koostööpartneritega Bulgaarias.

Huvitatud Eesti teadlastel palume:

 • kontakteeruda kolleegidega Bulgaarias ja rääkida läbi planeeritava koostöö sisu;
 • täita vastav taotlusvorm ja saata hiljemalt 27. oktoobriks 2023 aadressile terje.tuisk@akadeemia.ee.

Koostööpartner Bulgaarias peab analoogse taotluse esitama Bulgaaria teaduste akadeemiale aadressil: denev@cu.bas.bg

Lisainfo Eestis: Terje Tuisk, terje.tuisk@akadeemia.ee

Lisainfo Bulgaarias: Dimitar Denev, tel +359 2979 5236, e-post denev@cu.bas.bg

2022–2023 toetatavad teaduskoostööprojektid

Eesti teaduste akadeemia ja Bulgaaria teaduste akadeemia toetavad aastatel 2022–2023 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu järgmisi teaduskoostööprojekte:

 • Meemesilaste (Apis mellifera L.) haiguste eksperimentaalne uurimine Eestis ja Bulgaarias.
  Dr Risto Raimets, Eesti maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Taimetervise õppetool
  Dr Delka Salkova, Bulgaaria teaduste akadeemia morfoloogia, patoloogia eksperimentaalse uurimise instituut ning eksperimentaalse parasitoloogia muuseumi osakond
 • Multifunktsionaalsete omadustega komposiitmaterjalide valmistamine: strukturaalsed uuringud ja rakendamine.
  Dr Valdek Mikli, Taltech, inseneriteaduskond, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut
  Dr Angelina Koleva Stoyanova, Georgi Nadjakovi nimeline tahkise füüsika instituut, Bulgraaria teaduste akadeemia  
 • Usundilised mõisted. Traditsioonilised uskumused ning looduse ja kultuuri opositsioon (uus tegelikkus, teoreetilised lähenemised ja tõlgendused).
  Dr Mare Kõiva, Eesti kirjandusmuuseum, folkloristika osakond
  Dr Ekaterina Anastasova, Bulgaaria teaduste akadeemia etnoloogia ja folkloori uurimise instituut ja etnograafia muuseum
 • Mineraloogilise koostise mõju keskkonnasõbralike efektiivsete komposiitide kristallokeemilistele ja termilistele omadustele.
  Dr Tiit Kaljuvee, Tallinna tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, anorgaaniliste materjalide teaduslabor
  Prof Vilma Petkova Stoyanova, Akad. Ivan Kostovi nimeline mineraloogia ja kristallograafia Instituut, Bulgaaria teaduste akadeemia
 • Mitme komponendiga metall-oksiidist õhukesed kiled uue põlvkonna päikeseenergeetikale.
  Dr Olga Volobujeva, Tallinna tehnikaülikool, inseneriteaduskond, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, päikeseenergeetika materjalide teaduslabor
  Dr Maxim Ganchev,  Bulgaaria teaduste akadeemia päikeseenergia ja uute energiaallikate kesklaboratoorium

2018–2020 toetatatud teaduskoostööprojektid

Eesti teaduste akadeemia ja Bulgaaria teaduste akadeemia toetavad aastatel 2018-2020 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu järgmisi koostööprojekte:

 • Wide band gap oxide semiconductors for photovoltaic applications.
  Atanas Katerski,Tallinn University of Technology, Institute of Materials and Environmental Technology
  Maxim Ganchev, Central Laboratory of Solar Energy and New Energy Sources, Bulgarian Academy of Sciences
 • Synthesis and structural investigation of multifunctional materials – ceramics and alloys for their application.
  Valdek Mikli, Tallinn University of Technology, Institute of Materials and Environmental Technology
  Angelina Koleva Stoyanova-Ivanova, Institute of Solid State Physics, Bulgarian Academy of Sciences
 • Impact of intensification on carbonate, phosphate-silicate and sulfide/sulphate systems on their crystal-chemical properties.
  Tiit Kaljuvee,  Tallinn University of Technology, Laboratory of Inorganic Materials.
  Vladislav Kostov, Institute of Mineralogy and Crystallography, Bulgarian Academy of Sciences.
 • Dynamic boundaries in dynamic world. Tradition, religion and modernity.
  Mare Kõiva, Estonian Literary Museum
  Ekaterina Anastasova,  Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences

2015–2017 toetatatud teaduskoostööprojektid

Eesti teaduste akadeemia ja Bulgaaria teaduste akadeemia toetavad aastatel 2015–2017 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu järgmisi koostööprojekte:

 • Biogenic volatile organic compounds and their function in plant adaptation to changing environment.
  Prof. Ülo Niinemets, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonian University of Life Sciences
  Prof. Violeta Velikova, Institute of Plant Physiology and Genetics, Bulgarian  Academy of Sciences
 • Synthesis and structural investigations of nanomaterials.
  Dr. Valdek Mikli, Tallinn University of Technology, Department of Materials Science
  Assoc. Prof. Angelina Koleva Stoyanova-Ivanova, Georgi Nadjakov Institute of Solid State Physics, Bulgarian  Academy of Sciences
 • Organo-mineral conditioners to improve the soil fertility.
  Dr. Tiit Kaljuvee, Tallinn University of Technology, Laboratory of Inorganic Materials
  Assoc. Prof. Vladislav Kostov, Institute of Mineralogy and Crystallography, Bulgarian  Academy of Sciences
 • Balkan and Baltic Holiness – Modern Religiosity and National Identity.
  Dr. Mare Kõiva, Estonian Literary Museum 
  Assoc. Prof. Ekaterina Anastasova, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences 

Teaduskoostööprojekte toetatakse akadeemilise teadlasvahetuse raames, vastavalt Eesti teaduste akadeemia ja Poola teaduste akadeemia vahel sõlmitud kahepoolsele koostöölepingule.

Eesti-Poola mobiilsusprojektide taotlusvoor 20242026. Tähtaeg 6. oktoober 2023

Eesti teaduste akadeemia koostöös Poola teaduste akadeemiaga kuulutab välja taotlusvooru teaduskoostööprojektide raames toimuvate teadusvisiitide toetamiseks aastatel 2024–2026.

Taotlusvooru eesmärk on toetada Eesti ja Poola teadlaste koostööd. Taotlused on oodatud kõigi erialade ja uurimisvaldkondade teadlastelt, kes töötavad positiivselt evalveeritud teadusasutustes ning soovivad jätkata olemasolevat või alustada uut koostööd koostööpartneritega Poolas.

Huvitatud Eesti teadlastel palume:

 • kontakteeruda kolleegidega Poolas ja rääkida läbi planeeritava koostöö sisu;
 • täita vastav taotlusvorm ja saata hiljemalt 6. oktoobriks 2023 aadressile terje.tuisk@akadeemia.ee.

Koostööpartner Poola vabariigis peab analoogse taotluse esitama Poola teaduste akadeemiale aadressil bwz@pan.pl.

Lisainfo Eestis: Terje Tuisk, terje.tuisk@akadeemia.ee.

Lisainfo Poolas: Jolanta Krześniak, tel +48 221 826 504, e-post jolanta.krzesniak@pan.pl

***

Koostööprojektide pikendamine
29.12.2021
Eesti-Poola teaduskoostööprojekte pikendatakse perioodiks 2022–2023, et võimaldada koroonaviiruse tõttu edasi lükkunud teadusvisiitide toimumine.

***

Toetatud teaduskoostööprojektid 2019–2021

Eesti teaduste akadeemia ja Poola teaduste akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostööprojektide konkursile laekus tähtaegselt üheksa taotlust. Akadeemilise teadlasvahetuse kaudu toetatakse järgmisi projekte:

 • Diversity of soil microbial and mesofauna communities.
  Prof Leho Tedersoo, University of Tartu, Institute of Ecology and Earth Sciences
  Dr Dominika Chmolowska, Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences
 • Promising Bi-doped phosphors for white LEDs.
  Prof Aleksandr Luštštik, University of Tartu, Laboratory of Physics of Ionic Crystals
  Prof Yaroslav Zhydachevskyy Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
 • Paleoenvironmental changes recorded by Estonian and Polish postglacial sediments.
  Dr Leeli Amon-Veskimeister, Tallinn University of Technology, School of Science, Department of Geology: Division of Quaternary Geology
  Prof Mariusz Lamentowicz, Adam Mickiewicz University in Poznań
 • Algebraic approach to time-delay and nonlinear systems.
  Dr Arvo Kaldmäe, Tallinn University of Technology, School of Information Technologies: Department of Software Sciences
  Prof Zbigniew Bartosiewicz, Białystok University of Technology
 • Power converters with post-fault operation capability and fault detection methods.
  Dr Andrii Chub, Tallinn University of Technology, School of Engineering: Department of Electrical Power Engineering and Mechatronics
  Prof Mariusz Malinowski, Warsaw University of Technology

Toetatatud teaduskoostööprojektid 2016–2018

Akadeemilise teadlasvahetuse kaudu toetatakse järgmisi projekte:

 • Communication styles: Developing a cross-cultural theoretical and methodological framework.  
  Dr. hab. Dorota Brzozowska, University of Opole, Philological Department
  Dr. Liisi Laineste, Estonian Literary Museum, Department of Folkloristics
 • Studies of zooarchaeological evidence of Estonian and Polish archaeological  sites – continuation.
  Dr. Piotr Wojtal, Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences
  Dr. Lembi Lõugas, Tallinn University,  Institute of History
 • Effects of anthropogenic disturbances on organic matter of forest soils.
  Prof. Dr. hab. Lech Wojciech Szajdak, Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences
  Dr. Tõnu Tõnutare, Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences
 • Imprinted polymers, integrated with acoustic sensors, for cancer biomarker determination.
  Dr. Krzysztof Noworyta, Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences
  Dr. Vitali Syritski, Tallinn University of Technology, Department of Materials Science
 • Power electronic transformer – an energy router for active power distribution grids.
  Dr. Ryszard Strzelecki, Gdynia Maritime University, Department of Ship Automation
  Dr. Dmitri Vinnikov, Tallinn University of Technology, Department of Electrical Engineering
 • Algebraic tools and software for automatic control.
  Dr. Ülle Kotta, Institute of Cybernetics at Tallinn University of Technology
  Dr. Zbigniew Bartosiewicz, Białystok University of Technology, Faculty of Computer Science
 • Multi-orbital superconductivity with anisotropic pairings.
  Dr. Grzegorz Litak, Lublin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
  Dr. Teet Örd, University of Tartu, Institute of Physics
 • MAJoRA: Multimodal anger and joy recognition by audiovisual information.
  Dr. Dorota Kamińska, Łódź University of Technology, Institute of Mechatronics and Information Systems
  Dr. Gholamreza Anbarjafari, University of Tartu, Institute of Technology
 • Ultrahigh pressure – spark plasma sintering of novel high temperature materials.
  Dr. Lucyna Jaworska, Institute of Advanced Manufacturing Technology, Krakow
  Dr. Irina Hussainova, Tallinn University of Technology, Department of Materials Engineering

Toetatatud teaduskoostööprojektid 2013–2015

Eesti teaduste akadeemia ja Poola teaduste akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostöö projektide konkursile laekus tähtaegselt kaheksa taotlust. Konkursil valiti toetamiseks välja kuus projekti:

 • Transition metal and rare-earth ions` spectroscopy in functional materials.
  Prof. Andrzej Suchocki, Polish Academy of Sciences, Institute of Physics
  Prof. Mikhail G. Brik, Institute of Physics, University of Tartu
 • Smart power electronics arrangements and control methods for active power distribution grids.
  Prof. Ryszard Strzelecki, Gdynia Maritime University, Department of Ship Automation
  Dr. Dmitri Vinnikov, Tallinn University of Technology, Department of Electrical Drives and Power Electronics
 • Researches of soil matter decomposition kinetics and pathways by selected marker- compounds.
  Prof. dr. hab. Lech Wojciech Szajdak, Doctor Honoris Causa, Polish Academy of Sciences, Institute for Agricultural and Forest Environment
  Prof. Raimo Kõlli, Department of Soil Science and Agrochemistry, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonian University of Life Sciences
 • Algebraic methods in nonlinear control.
  Prof. Zbigniew Bartosiewicz, Białystok University of Technology, Faculty of Computer Science
  Prof. Ülle Kotta, Institute of Cybernetics, Tallinn University of Technology
 • Molecular composition of organic carbon in soil water systems.
  Prof. dr. hab. Lech Wojciech Szajdak, Doctor Honoris Causa, Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences
  Prof. Viia Lepane, Tallinn University of Technology, Institute of Chemistry
 • Studies of zooarchaeological evidence of Estonian and Polish archaeological sites – continuation.
  Dr. Piotr Wojtal, Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences
  Dr. Lembi Lõugas, Department of Archaeobiology and Ancient Technology, Institute of History, Tallinn University

Akadeemilise teadlasvahetuse raames toetavad Eesti teaduste akadeemia ja Tšehhi teaduste akadeemia kahepoolseid teaduskoostööprojekte.

2021–2023 toetatavad koostööprojektid

Konkursile laekus üheksa taotlust, millest Eesti teaduste akadeemia ja Tšehhi teaduste akadeemia valisid toetamiseks järgmised akadeemilise teadlasvahetuse mobiilsusprojektid:

 • Numerical and experimental study of wave propagation in solids with inner structure.
  Prof Arkadi Berezovski, Tallinna Tehnikaülikooli küberneetika instituut
  Prof Radek Kolman, Tšehhi teaduste akadeemia termomehhaanika instituut
 • Literary Representations of Early Modern Crisis in Central and North Eastern Europe.
  Prof Kristi Viiding, Eesti teaduste akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
  Prof Lucie Storchová, Tšehhi teaduste akadeemia filosoofia instituut
 • Gas sensor materials with combines photoluminescent, electrical and mass-sensitive readout.
  Prof Raivo Jaaniso, Tartu Ülikool, füüsika instituut
  Prof Michal Novotny, Tšehhi teaduste akadeemia füüsika instituut

2018–2020 toetatud koostööprojektid

Konkursitulemuste põhjal osustati toetada järgmisi teaduskoostöö-projekte:

 • Development of Nanophosphors and Thin Films for Optical Gas Sensing.
  Dr. Raivo Jaaniso, Tartu Ülikool, füüsika instituut
  Dr. Michal Novotný, Tšehhi Teaduste Akadeemia füüsika instituut
 • Non-invasive Sampling and Analysis of Body Fluids of Sportsmen for Optimization of Training Load.
  Prof. Ruth Shimmo, Tallinna Ülikool, loodus- ja terviseteaduste instituut
  Dr. Petr Kubáň, Tšehhi Teaduste Akadeemia analüütilise keemia instituut
 • Youth Political Participation in Post-Communist Europe.
  Prof. Airi-Alina Allaste, Tallinna Ülikool, ühiskonnateaduste instituut
  Prof. Tomáš Kostelecký, Tšehhi Teaduste Akadeemia sotsioloogia instituut

2015–2017 toetatatud koostööprojektid

Eesti teaduste akadeemia ja Tšehhi teaduste akadeemia ühiselt välja kuulutatud teaduskoostöö projektide konkursile laekus tähtaegselt viis taotlust, millest akadeemiad valisid konkursitulemuste põhjal toetamiseks välja kolm projekti:

 • Advanced numerical modelling of dynamic processes in solids.
  Dr Arkadi Berezovski, Institute of Cybernetics at Tallinn University of Technology
  Dr Radek Kolman, Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
 • Mito-DNA dynamics in neuronal development and bioenergetics in Wolfram Syndrome. 
  Dr Petr Ježek, Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic
  Dr Michal Cagalinec, University of Tartu, Faculty of Medicine,Department of Pharmacology          
 • Advanced scintillation materials based on multicomponent garnet and silicate compounds.
  Dr Svetlana Zazubovich, Institute of Physics, University of Tartu 
  Dr Martin Nikl, Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic

Teaduskoostööprojekte toetatakse akadeemilise teadlasvahetuse raames, vastavalt Eesti teaduste akadeemia ja Ungari teaduste akadeemia vahel sõlmitud kahepoolsele koostöölepingule.

Toetatavad teaduskoostööprojektid 2022–2024

16.02.2022
Taotlusvooru esitati tähtajaks seitse taotlust. Eesti teaduste akadeemia ja Ungari teaduste akadeemia otsustasid toetada aastatel 2022–2024 järgmisi Eesti-Ungari teaduskoostööprojekte:

 • Suured ja väikesed uurali keeled: puutepunktid ja vastastikused impulsid.
  Prof Gerson Klumpp, Tartu ülikool, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut; Dr Éva Katalin Dékány, Hungarian Research Centre for Linguistics
 • Meie psühholoogilised rahvakombed: semantilised, pragmaatilised ja metafüüsilised lähenemised.
  Prof Bruno Mölder, Tartu ülikool, Filosoofia ja semiootika instituut; Prof Demeter Tamás, MTA-BTK Lendület Morals and Science Research Group
 • Fotosüsteem II struktuurse dünaamika barospektroskoopiline uuring.
  Prof Arvi Freiberg, Tartu ülikool, Füüsika instituut; Prof Garab Győző, Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növénybiológiai Intézet
 • Magnet-elektriliste materjalide, spinn-spiraalsete magnetite ja spinn-vedelike teraherts-spektroskoopia tugevates magnetväljades.
  Prof Toomas Rõõm, Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut (KBFI); Dr Karlo Penc, Wigner Research Centre for Physics, Institute for Solid State Physics and Optics
 • Globaalsus ja lokaalsus Eesti ja Ungari tänapäeva folklooris. Dr Piret Voolaid, Eesti Kirjandusmuuseum; Dr Katalin Vargha, Research Centre for the Humanities, Institute of Ethnology

Toetatatud teaduskoostööprojektid 2019–2021

10.2018
Eesti teaduste akadeemia ja Ungari teaduste akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostööprojektide konkursile laekus tähtaegselt kaheksa taotlust. Akadeemiad valisid konkursitulemuste põhjal välja neli projekti, mida toetatakse aastatel 2019–2021 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu.

Valituks osutusid järgmised projektid:

 • Categorical equivalence in algebra.
  Prof. Valdis Laan, Institute of Mathematics, University of Tartu
  Dr. László Gyula Márki, Alfred Renyi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences
 • THz spectroscopy of materials  with coupled magnetic and electric orders in high magnetic fields.         
  Prof. Toomas Rõõm, National Institute of Chemical Physics and Biophysics
  Prof. Karlo Penc, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
 • Hungary and Estonia – strongly connected to global value chains.
  Akad Urmas Varblane, University of Tartu, Estonian Academy of Sciences
  Prof. Miklós Szanyi, Institute of World Economics, Hungarian Academy of Sciences
 • Morphosyntactic and phonological aspects of Finnougric languages.
  Prof. Helle Metslang, Institute of the Estonian and General Linguistics, University of Tartu
  Prof. Beatrix Oszkó, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences

Toetatatud teaduskoostööprojektid 2016–2018

10.2015
Eesti teaduste akadeemia ja Ungari teaduste akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostöö projektide konkursile laekus tähtaegselt uus taotlust. Akadeemiad valisid konkursitulemuste põhjal välja neli projekti, mida toetatakse 2016-2018 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu. Valituks osutusid järgmised projektid:

 • Contact-induced change in Finno-Ugric languages.
  Dr. Eva Katalin Dekany, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences
  Prof. Helle Metslang, Institute of the Estonian and General Linguistics, University of Tartu
 • Interaction of electromagnetic radiation with magnetoelectric and magnetic materials.
  Dr. Karlo Penc, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
  Dr. Toomas Rõõm, National Institute of Chemical Physics and Biophysics
 • Spectroscopy of doped borates crystals for quantum optics and dosimetry.
  Dr. Gabor Corradi, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
  Dr. Vitali Nagirnyi, Institute of Physics, University of Tartu
 • Categorical equivalence in algebra.
  Dr. Laszlo Márki, Alfred Renyi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences
  Dr. Valdis Laan, Institute of Mathematics, University of Tartu

Toetatatud teaduskoostööprojektid 2013–2015

10.2012

Eesti teaduste akadeemia ja Ungari teaduste akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostöö projektide konkursile laekus tähtaegselt kaheksa taotlust. Konkursi korras valiti välja viis projekti, mida toetatakse aastail 2013–2015 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu:

 • Sociocultural aspects of linguistic variation in the Estonian and Hungarian language area.
  Dr Csilla Bartha, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences
  Dr. Mari Uusküla, Institute of the Estonian Language
 • Infrared, ESR and NMR spectroscopy of functional insulators in high magnetic fields and low temperatures.
  Dr. Karlo Penc, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics,  Hungarian Academy of Sciences
  Dr. Urmas Nagel, National Institute of Chemical Physics and Biophysics
 • Recombination luminescence of doped borates: origin and application in dosimetry.
  Dr. Gabor Corradi, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
  Dr. Vitali Nagirnyi, Institute of Physics, University of Tartu
 • Thermal and mechanical phenomena in media with multiscale microstructure.
  Dr. Peter Van, Institute of Particle and Nuclear Physics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
  Prof. Jüri Engelbrecht, Institute of Cybernetics, Tallinn University of Technology
 • Categorical equivalence in algebra
  Dr. Laszlo Márki, Alfred Renyi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences
  Prof. Kalle Kaarli, Institute of Mathematics, University of Tartu