6. detsembril toimub teaduste akadeemia üldkogu istung

Kolmapäeval, 6. detsembril algusega kell 11.00 toimub Eesti teaduste akadeemia üldkogu istung, mis on jälgitav otseülekandena akadeemia veebilehel. Ülekanne algab pärast istungi korralduslikke formaalsusi orienteeruvalt kell 11.20 ja kestab kella 13.00ni.

Üldkogul antakse üle Eesti teaduste akadeemia medalid ning Wilhelm Ostwaldi nimeline ja esmakordselt ka Alma Tomingase nimeline medal. Akadeemia medalid antakse riigiõiguse sihtkapitali nõukoja liikmele Uno Lõhmusele ja pikaaegsele looduskaitse komisjoni juhile Urmas Tartesele. Wilhelm Ostwaldi nimelise medali saab akadeemik ja Tartu ülikooli füüsikalise keemia professor Enn Lust. Alma Tomingase nimeline medal antakse Tartu ülikooli prorektorile, professor Mari Moorale. Otsused laureaatide kohta on tehtud juba varem, need uudised leiab siit ja siit.

Sellele järgnevad ettekanded. Alma Tomingase medali laureaat Mari Moora peab ettekande „Silmaga nähtav taimekoosluste elurikkus kujuneb koostöös nähtamatu elurikkusega“. Akadeemik, Eesti maaülikooli metsaökosüsteemide professor Veiko Uri peab ettekande „Süsinikuringe majandatavates Eesti metsaökosüsteemides“.

Avalikule osale järgneb üldkogu kinnine istung. Kavas on valida üks uus akadeemia välisliige ja kolm uut akadeemikut biomeditsiini, etnoloogia ja folkloristika ning tehnikateaduste valdkonnas.

Nii akadeemikuks kui ka akadeemia välisliikmeks saamiseks on tarvis saada 2/3 istungil osalevate akadeemikute häältest.

Akadeemikukandidaatide nimekirja ja neid tutvustava info leiab akadeemia veebilehelt. 24. oktoobril toimunud akadeemikukandidaatide konverentsi ettekanded leiab akadeemia Youtube´i kanalist.

Üldkogu on akadeemia kõrgeim juhtimisorgan, mille moodustavad kõik Eesti teaduste akadeemia akadeemikud.