Selgusid Wilhelm Ostwaldi, Alma Tomingase ja teaduste akadeemia medalite laureaadid

Eesti teaduste akadeemia juhatus otsustas autasustada Wilhelm Ostwaldi nimelise medaliga akadeemikut ja Tartu ülikooli füüsikalise keemia professorit Enn Lusti ning Alma Tomingase nimelise medaliga Tartu ülikooli teadusprorektorit ja koosluse ökoloogia professorit Mari Moorat. Teaduste akadeemia medaliga autasustatakse pikaajalist teaduste akadeemia looduskaitse komisjoni esimeest Urmas Tartest.

Enn Lust pälvib tunnustuse oma märkimisväärse teadustegevuse ja teaduse populariseerimise töö eest. Tema uuringutes on sädelevalt ja efektiivselt ühendatud sügav keemiliste protsesside tunnetus ja filigraansed insener-tehnilised lahendused. Enn Lust justkui näeb, kuidas liiguvad ja asetuvad sobivas kombinatsioonis üksikud ioonid nii, et nende elegantselt struktureeritud kogumid hakkavad tööle ootamatul moel. Tulemuseks on sageli maagilisi asju teha suutvad seadmed, alates kütuseelementidest ja lõpetades uut tüüpi akudega, kus liitiumit asendab naatrium ja kallist looduslikku grafiiti meie oma turbast sünteesitud poorne materjal. Veel olulisem on Lusti võimekus nende näidete alusel üles ehitada universaalsed tehnoloogiad energia salvestamise ja muundamise süsteemide jaoks vajalike uudsete materjalide ja kõrgtehnoloogiliste seadmete loomiseks ning tema pingutused rohelise vesiniku tootmise ja kasutamise avardamiseks nii sõidukites kui ka globaalses energiaportfellis.

Kombinatsioon laiast silmaringist ja oivalisest teadusest ning oskusest neid rakendada ühiskonna hüvanguks on toonud Enn Lustile mitmeid riiklikke ja rahvusvahelisi tunnustusi. Tema tööd kroonib ja viib edasi rohkem kui 40 tema käe all doktorikraadi kaitsnud teadlast.

Mari Moora pälvib esmakordselt välja antava Alma Tomingase medali tänu oma kõrgetasemeline uurimistööle, mis on läbi ja lõhki erialadevaheline. Ta on vaimustavalt ühendanud sügavad teadmised geneetikast ja klassikalise taimeteaduse alustest taimede nähtava ja nähtamatu mitmekesisuse uurimiseks. Ta on toonud meie vaatevälja mulla „tervise“ uutmoodi mõistmise inimsilmale varjatud metagenoomika elurikkuse kaudu, mis kujundab looduses ilmnevaid märgatavaid mustreid nagu paljudele tuntud seente mükoriisa. Tema tööd seovad omavahel DNA-põhiste, taimeteaduse ja ökoloogiliste suurandmete süstemaatilise ja mitmetahulise analüüsi, eluslooduse dünaamika ning looduse ajaloo käsitlemise. Saadud teadmised on äärmiselt olulised nii jätkusuutliku elukeskkonna kui põllumajanduse hoidmise ja arendamise seisukohast.

Mari Moora on nii Eesti tunnustatud teadusjuht, edukas järgmise põlvkonna teadlaste kasvataja, atraktiivne mentor noortele välisteadlastele kui ka korduvalt maailma mõjukaimate hulka valitud hinnatud ekspert ökoloogias ja taimeteaduses. Lisaks on ta kolme täiskasvanud lapse emana ning mitmekordse vanaemana suurepärane eeskuju noortele naisteadlastele, kuidas ühendada edukat teaduskarjääri ja pereelu.

Urmas Tartes pälvib tunnustuse pikaajalise looduskaitse komisjoni juhtimise eest. Ta on tunnustatud bioloog, putukateadlane, loodushariduse edendaja, mitmete loodusraamatute autor ja kaasautor, oodatud saatekülaline, fotograafia õpetaja ning üks maailma parimaid loodusfotograafe.

Veerand sajandit on Urmas Tartes olnud Eesti teaduste akadeemia looduskaitse komisjoni eestvedaja ning jõuliselt panustanud lugematute akadeemia ideede ja ettevõtmiste realiseerimisse. Tema arvukad teaduse ja selle populariseerimise piire kompavad kirjutised ja ilmekad filigraansed fotod on paljudele esmane teejuht looduse mõistmise, selle pisiasjades peituva sügavuse ja ilu avastamise poole.

Medalid antakse pidulikult üle akadeemia üldkogul 6. detsembril.

Teaduste akadeemia nimelised medalid antakse Eesti teadlasele, kel on väljapaistvaid saavutusi oma teadusvaldkonnas. Keemias ja sellega seotud valdkondades välja antava Wilhelm Ostwaldi nimelise medali on alates 2006. aastast saanud kolm teadlast: Viktor Palm (2006), Ilmar Koppel (2010) ja Mati Karelson (2014). Lähem info Wilhelm Ostwaldi nimelise medali kohta siin.

Alma Tomingase medaliga tunnustatakse valdkondadeülest sünergiat edendanud Eesti tippteadlast, kes juhib või on juhtinud kõrgetasemelist interdistsiplinaarset teadus- ja arendustööd ja andnud märkimisväärse panuse noore teadlaspõlvkonna kasvatamisesse.

Täna täitub 123 aastat ravimiteadlase Alma Aline Tomingase sünniaastapäevast. Ta oli esimene eestlasest naisprofessor (1940) ja esimene Eesti naisakadeemik (1946). Lähem info Alma Tomingase medali kohta siin.

Eesti teaduste akadeemia medalit antakse üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest Eesti teaduste akadeemia ülesannete täitmisel. Lähem info teaduste akadeemia medali kohta siin.