Teaduste akadeemia tunnustab riigiõiguse sihtkapitali tegevusse panustajaid

Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere kuulutas eile õhtul toimunud justiitsministeeriumi 105. aastapäeva tähistamisel välja teaduste akadeemia medali laureaadina riigiõiguse sihtkapitali nõukoja liikme Uno Lõhmuse. Akadeemia tänukirjad pälvivad Euroopa Kohtu kohtujurist Priit Pikamäe ja Euroopa Kohtu kohtunik Küllike Jürimäe.

Uno Lõhmust tunnustatakse teenete eest akadeemia juures asuva riigiõiguse sihtkapitali töö käivitamisel ja selle nõukoja juhtimisel, sihtkapitali projektide elluviimisel ning Eesti riigiõigusteaduse arendamisel. Ta on Eesti riigiõigusteaduse taassünni üks arhitekte ja eestvedajaid, sihtkapitali nõukoja esimene esimees, selle töö põhiraskuse kandja ning eestvedaja esimestel tegevusaastatel 2018–2022. Selle raames oli ta ka mitmete Eesti riigiõiguse teadusliku uurimise ettevõtmiste algataja, samuti riigiõiguse aastaraamatute seeria käivitaja ning esimene peatoimetaja.

Erilist tähelepanu, tunnustust ja tänu väärib Uno Lõhmuse titaanlik töö Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaaride peatoimetajana, mis on peagi lõpusirgele jõudmas. Selle eeltööks on olnud tema panus riigiõigusliku mõtte arengusse Eestis, nii ühiskonna kõnetajana kui ka ekspertarvamuste sõnastajana. Temalt 2018. aastal Eesti mõtteloo sarjas ilmunud kogumik „Õigusriik ja inimeste õigused“ esitleb kirjutisi, mis tervikuna on muutnud Eesti vaimuilma.

Priit Pikamäe ja Küllike Jürimäe pälvivad tänukirjad olulise panuse eest riigiõiguse sihtkapitali tegevusse. Nad on mõlemad sihtkapitali nõukoja liikmed alates selle loomisest.

Tunnustatud õigusteadlane ja väljapaistev jurist Priit Pikamäe on aidanud kaasa riigiõigusteaduse arendamisele, panustades kõrgetasemeliste riigiõiguse konverentside korraldamisse, sihtkapitali ekspertarvamuste koostamisse ja põhiseaduse kommentaaride väljaandmisse.

Silmapaistev jurist Küllike Jürimäe on sihtkapitali aidanud tegevuse käivitamisel ja eesmärkide saavutamisel.  

Eesti teaduste akadeemia medal antakse üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest Eesti teaduste akadeemia ülesannete täitmisel. Lähem info teaduste akadeemia medali kohta siin.