Uudised

Eesti noorte teaduste akadeemia valis uue juhatuse

Lahkus akadeemia välisliige Richard R. Ernst (14.08.1933-04.06.2021)

Maailma akadeemiad kutsuvad üles kaitsma merekeskkonda

Eesti looduse mõttekoja teine loeng tutvustab kaugmõõtmise võimalusi metsatagavara hindamisel

Euroopa teadlased: Kliimaneutraalsuse saavutamiseks tuleb järgmise 30 aasta jooksul renoveerida 146 miljonit hoonet

Eesti-Ungari teaduskoostööprojektide taotlusvoor 2022–2024

Jüri Engelbrechti osalusel ilmus raamat närvisignaali matemaatilisest modelleerimisest

Ilmus akadeemik Tõnu Tannbergi koostatud koguteos Eesti sõjaajaloost

Aleksander Paldroki 150. sünniaastapäev

ALLEA raport pakub lahendusi teaduse väärinfo probleemile

Ilmunud on teaduste akadeemia aastaraamatud!

Rahvusülene Eesti ajalugu: vestlus Acta Historica Tallinnensia teemanumbri toimetaja Karsten Brüggemanniga

Euroopa akadeemiate ühenduse avalik teadussümpoosion

Alanud on registreerumine suvisele õpilaste teadusseminarile

Selgusid akadeemia eriauhinnad õpilaste teadustööde konkursil

Eesti looduse mõttekoja loengusarjas tutvustatakse loodusteaduslikke doktoritöid