Euroopa akadeemiate presidendid tegid ühispöördumise eurovalimiste kandidaatidele

Euroopa Liidu riikide teaduste akadeemiate presidendid rõhutavad avalikus pöördumises Euroopa Parlamendi 2024. aasta valimiste kandidaatide poole, et tugev, avatud ja vaba teadus ning haridus on Euroopa tuleviku nurgakivi.

Allakirjutanud panevad kandidaatidele südamele, et teadus ja innovatsioon on määrava tähtsusega mitte ainult Euroopa Liidu vabaduse ja säilenõtkuse hoidmisel, vaid ka meie globaalse konkurentsivõime, jõukuse ja heaolu tagamiseks.

Samuti toonitavad nad, et otsustajad peaksid kaitsma akadeemilise vabaduse põhimõtteid, akadeemilise institutsionaalse autonoomia, avatud rahvusvahelise teadmussiirde ning inimeste ja teabe vaba liikumise printsiipe.

Akadeemiad toovad esile, et sammu pidamiseks maailma teiste piirkondadega on Euroopa Liidul ja selle liikmesriikidel tarvis täita ühiselt kokkulepitud eesmärk panustada 3% sisemajanduse kogutoodangust teadus- ja arendustegevusse. Koos Euroopa Parlamendi otsustava panusega tuleb tugevdada Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi ning kindlustada Euroopa hariduse tipptasemel kvaliteet.

Pöördumises kutsutakse liikmesriike ja Euroopa Liidu institutsioone üles kasutama pidevalt ja targalt teaduslikke tõendeid poliitika kujundamisel. Väljakutsed nagu kliimamuutus ja elurikkuse kadu, massiivne migratsioon, toidujulgeolek, energiapööre ja mitmed teised on nii keerukad ja pakilised, et neile saab tõhusalt reageerida vaid teadusele toetudes ning läbi teaduse, poliitika, ühiskonna ja majanduse usaldusliku dialoogi.

Pöördumisele on alla kirjutanud 28 Euroopa teaduste akadeemia ja teadusasutuse juhid, sealhulgas Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere.

Pöördumise eesti- ja ingliskeelse teksti leiab siit.