Teaduste akadeemia uurija-professorid tutvustavad oma teadustööd

12. detsembril 2023 algusega kell 11 toimub Eesti teaduste akadeemia uurija-professorite konverents.

Kõik huvilised saavad konverentsi jälgida otseülekandes akadeemia veebilehel.

Oma teadustööst räägivad uurija-professorid:

  • Tõnis Kanger, Tallinna tehnikaülikool
  • Tiit Tammaru, akadeemik ning Tartu ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor
  • Tanel Tenson, Tartu ülikooli antimikroobsete ühendite tehnoloogia professor

Samuti tutvustavad oma teadustööd teemapõhised uurija-professorid:

  • Arktika uuringutes – Heikki Junninen, Tartu ülikooli keskkonnafüüsika professor ja
  • Lauri Laanisto, Eesti maaülikooli professor
  • eesti keeles ja selle õpetamises – Birute Klaas-Lang, Tartu ülikooli eesti keele võõrkeelena professor
  • Venemaa uuringutes – Andrey Makarychev, Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi regionaalsete poliitikauuringute professor (ettekanne inglise keeles)

Konverentsil esinevad uurija-professorid on valitud sel ja möödunud aastal.

Akadeemia uurija-professori valimise eesmärk on võimaldada Eesti teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis täiskoormusega töötavatel, uuringuid juhtivatel ning doktorante juhendavatel oma eriala tunnustatud teadlastel pühenduda teadusuuringutele akadeemia professori valimisperioodi jooksul.

Teemapõhise akadeemia uurija-professori valimise eesmärk on võimaldada oma eriala tunnustatud teadlastel läbi viia oma eriala spetsiifilisi uuringuid Eesti era- või avaliku sektori organisatsioonis teemapõhise akadeemia professori vähemalt ühe-aastase valimisperioodi jooksul vastavalt era- või avaliku sektori organisatsiooni määratletud valdkonnale. Avatud kohtade arvu, valdkonna või teema, valimisperioodi ja taotlemise tingimused otsustab akadeemia juhatus kokkuleppel teemapõhiseid uurija-professoreid finantseeriva institutsiooniga.

Kord aastas toimub uurija-professorite konverents, kus valitud teevad ülevaate oma möödunud aasta tööst.

Konverentsi kava ja otseülekanne