Konkurss eesti keele ja selle õpetamise uurija-professori valimiseks

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja konkursi teemapõhise akadeemia uurija-professori valimiseks eesti keele ja selle õpetamise valdkonnas.

Oodatud on taotlejad, kes soovivad keskenduda eesti keelele kui Eesti ühiskonna kestliku arengu tagajale.

Lähiaastatel tõuseb mitmete eesti keele arengu seisukohast oluliste teemade hulgast eriti esile eesti keele omandamine, seda nii seoses üleminekuga eestikeelsele koolile kui ka ühiskonna üldise keelelise mitmekesistumisega.

Edukas keeleõpe ei seisne üksnes grammatika ja sõnavara omandamises, vaid eeldab ka keelelise turvalisuse loomist kõikides suhtluskontekstides ja kõikidel tasemetel. Eesti keele kasutuse laiendamiseks ja kõnelejate keeleturvatunde loomiseks on oluline mõista erinevaid keelepraktikaid ja keele eri kasutusvaldkondade vajadusi. Kõnesolev uurija-professuur haarab seega ka sotsiolingvistika ning mitmekeelsuse ja keeleõppe uuringuid nii teoreetilises kui ka rakenduslikus võtmes.

Uurija-professoriks võib kandideerida isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad ning kes vastab teemapõhise akadeemia professori kvalifikatsiooninõuetele (vt nõudeid siit).

Eesti keele ja selle õpetamise uurija-professuur avatakse üheks aastaks (2023–2024). Uurija-professori toetus on 70 000 eurot aastas.

Konkursil osaleda soovijatel tuleb täita hiljemalt 5. märtsiks 2023 taotlusvorm aadressil https://ta-konkursid.ee.

Lähema info konkursi kohta leiab siit.

Lisainfo: Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee