Riigiõiguse sihtkapitali konkursid

Riigiõigusteaduste alaste uurimisprojektide toetus, taotluste esitamise tähtaeg 1. veebruar 2024.
Avatud on konkurss riigiõigusteaduse alaste uurimisprojektide toetuse taotlemiseks. Toetus on mõeldud uurimuste, analüüside ja projektide läbiviimiseks riigiõiguse alal ning see eraldatakse loometöö valmimiseks (nt riigiõigust käsitlev teadusartikkel, raamat, õpik või nende tõlge, samuti ettekanne või sündmus). Rohkem infot siin.

Avalik konkurss riigiõiguse sihtkapitali stipendiumi taotlemiseks, tähtaeg 2. mai 2024.
Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja avaliku konkursi riigiõiguse sihtkapitali stipendiumi taotlemiseks. Stipendium eraldatakse teadmiste omandamiseks, enesetäiendamiseks ning teadusliku tegevuse arendamiseks riigiõigusteaduse alal.
Stipendiumile saavad kandideerida doktoriõppe üliõpilased ja vahetult doktorikraadi omandanud isikud riigiõigusteaduslike probleemide uurimiseks või nende uurimise jätkamiseks (järeldoktorantuuriks). Rohkem infot siin.