Eesti-Ungari teaduskoostööprojektide taotlusvoor 2022–2024

Eesti teaduste akadeemia koostöös Ungari teaduste akadeemiaga kuulutab välja mobiilsuskonkursi aastateks 2022–2024 eesmärgiga toetada Eesti ja Ungari teadlaste koostööd. Taotluste esitamise tähtaeg on Eestis 15. september 2021.

Heaks kiidetud projektide raames toimuvate teadusvisiitide ajaks korraldab majutuse ja päevaraha vastuvõttev akadeemia. Kumbki akadeemia ei kata teadustöö kulusid. Teadusvaldkonnad ja projektis osalejate arv ei ole piiratud. Eesti teadlased saavad ühisprojektides osaleda sõltumata institutsionaalsest kuuluvusest.

Ungari koostööpartnerilt eeldatakse institutsionaalset kuuluvust Ungari teaduste akadeemia või ülikoolis asuvasse akadeemia rahastatavasse uurimisrühma. Teadusvisiitide päevade arv projekti kohta aastas on kuni 21. Sõidukulusid ei kaeta.

Huvitatud Eesti teadlastel palume kontakteeruda Ungari kolleegi(de)ga, leppida kokku projekti eesmärgid ja sisu ning täita taotlusvorm.

Mõlemapoolselt allkirjastatud taotlusvormi palume saata Eesti teaduste akadeemia rahvusvaheliste suhete talituse e-postile foreign@akadeemia.ee

Lisainfo: koostöö juht Ülle Raud, e-post ylle.raud@akadeemia.ee, tel 645 1925, mob 504 2659.

Ungari koostööpartnerilt eeldatakse analoogilise taotluse esitamist Ungari teaduste akadeemiale sealsete tähtaegade ja vormide kohaselt. Täpsem info Ungaris: Nikoletta Faragó, tel+36 1411 6272, e-post farago.nikoletta@titkarsag.mta.hu