Eesti teaduste akadeemias toimub Soome lahe teaduskonverents

Eesti teaduste akadeemias toimub 16.–17. novembril 2023 rahvusvaheline Soome lahe teaduskonverents „Soome lahe koostöö tulevik: Merekeskkonna piiriülese hoidmise kese muutuste ajal“ (The future of Gulf of Finland co-operation: A nucleus to transboundary nurture of the marine environment in transition).

2016. aastal kirjutasid Eesti, Soome ja Venemaa keskkonnaministeeriumid alla kolmepoolse deklaratsiooni, millega kohustuti ühiselt kaitsma Soome lahe elustikku ja keskkonda ning seoses sellega korraldama ka kolmepoolset koostööd. Toimuv konverents on osa kokkulepitud koostööst.

Seekordsed teaduspäevad toimuvad muutunud poliitilisel maastikul. Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse ei ole enam võimalik koostöö Venemaa teadusringkondadega. Nende muutuste valguses kogunevad Eesti ja Soome teadlased ja riigiametnikud arutama ideid, kuidas uues poliitilises keskkonnas kaitsta Soome lahte ja teha selle nimel koostööd. Lisaks arutatakse võimalusi koostöö laiendamiseks teistele poolsuletud veekogudele, mille eest vastutavad ühiselt mitu riiki.

Taotlusi suuliste või posterettekannete tegemiseks saab esitada 15. oktoobrini 2023 siin.

Konverentsile saab registreeruda 1. novembrini 2023 siin.