Eesti teaduste akadeemia võtab vastu taotlusi teadusvisiitideks järgmisel aastal

Avatud on taotlusvoor Eesti teadlaste teadusvisiitideks 2023. aastal.

Osalema on oodatud kõik Eestis positiivselt evalveeritud teadusasutustes töötavad teadlased, kelle kvalifikatsioon vastab partnerakadeemia esitatavatele nõuetele (vt https://www.akadeemia.ee/koostoo/akadeemiline-teadlasvahetus/).

Esmase eestikeelse taotluse koos nõutud lisadega palume esitada 15. novembriks 2022 teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas: https://ta-konkursid.ee/.

Enne taotluse esitamist peab teadlane saama külastatavalt asutuselt kirjaliku kutse nõusolekuga teadlase vastuvõtmiseks. Teaduste akadeemia välisvahetuse fondi nõukogu teeb otsuse taotluse rahuldamise kohta hiljemalt 15. detsembriks. Positiivse otsuse korral tuleb Eesti teaduste akadeemiale esitada võõrkeelne taotlus koos nõutud lisadega.

Teadlasele hüvitatakse ööbimiskulud ja päevarahad, aga ei kaeta sõidukulusid.

Lisainfo ja kontakt: Ülle Raud, ylle.raud@akadeemia.ee, tel 645 1925, mob 504 2659.