Akadeemiline teadlasvahetus

Eesti teaduste akadeemia toetab teadlaste rahvusvahelist mobiilsust. Akadeemia ja tema välispartnerite vahel sõlmitud kahepoolsete koostöölepingute üheks praktiliseks väljundiks on akadeemiline teadlasvahetus, milles võivad osaleda kõik Eesti teadlased. Eesti teaduste akadeemia eelarvest toimub rahastamine külalisteadlaste vastuvõtukulude kandmiseks Eestis, meie teadlaste kulud välismaal kannab aga Eesti TA partner sihtriigis. Programmi tööd suunab Eesti TA välisvahetuse fondi nõukogu (vt allpool).

Eesti teadlaste osalemine teadlasvahetuses (nii lähetatavana kui ka oma välispartneri vastuvõtjana) on reglementeeritud järgmiste nõuetega:

 • Eesti teadlase kvalifikatsioon vastab partnerakadeemia poolt esitatavatele nõuetele ja ta
 • töötab ülikoolis või teadusasutuses, täites teadusteemasid, mis on evalveeritud vastavalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele ja sihtfinantseeritavad
 • või on  tunnustatud teadusliku renomeega üksikteadlane.

Välisvahetuse fondi nõukogu (VVFN) liikmed nimetab akadeemia juhatus oma otsusega akadeemia osakondade ja ülikoolide ettepanekute alusel. Nõukogu esimees on akadeemik Jüri Engelbrecht.

Liikmed on:
Marco Kirm, akadeemik,  Tartu ülikooli professor
Äli Leijen, Tartu Ülikooli professor, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liige
Margus Lopp, akadeemik, Tallinna tehnikaülikooli professor
Katrin Niglas, Tallinna ülikooli teadusprorektor

Eesti teaduste akadeemia võtab kuni 15.11.2021 vastu taotlusi teadusvisiitideks 2022. aastal.


Eesti teadlased, kes soovivad teadustöö, konverentsidest jm osavõtu, kontaktide arendamise eesmärgil jne külastada oma välispartnereid, saavad seda teha akadeemiatevaheliste koostöölepingute raames, nimekiri vt allpool. Eelistatavad on otseselt teadustöö eesmärgil toimuvad lähetused.

Osaleda võivad kõik teadlased sõltumata institutsionaalsest kuuluvusest, kui nende kvalifikatsioon vastab meie partnerakadeemia poolt esitatud nõuetele (vt partnerorganisatsioonide nimekiri ja tingimused allpool) ja nad töötavad riiklikus või avalik-õiguslikus ülikoolis või teadusasutuses.

Taotlemaks lähetust oma välispartneri juurde, on Eesti teadlasel vaja:

 • kontakteeruda asutusega, mida soovitakse külastada ja paluda neilt kirjalikku kutset ja nõusolekut külalist vastu võtta (st temaga teaduslikus mõttes tegelda);
 • esitada Eesti teaduste akadeemiale vastaval vormil eestikeelne taotlus, millele on lisatud kutse koostööpartnerilt. Taotluse vorm on leitav lehe allosas.
 • kui Eesti TA otsustab taotluse rahuldada, tuleb akadeemiale elektrooniliselt esitada (meie partnerakadeemiale edastamiseks) võõrkeelne taotluse vorm (leitav lehe allosas) koos lisadega.

Akadeemiatevahelise lepingu ja nõusoleku korral meie partnerakadeemia

 • tasub Eesti teadlase majutuskulud;
 • maksab päevaraha.

Maksmise tingimused ja kord võivad riigiti erineda.

NB! Ei toetata: viisa- ega sõidukulusid; üldreeglina konverentside osavõtumakse; otseselt koolitust (näit loengute kuulamine); õppekavade väljatöötamisega seotud nõupidamisi; tööd kirjandusega raamatukogudes lähetuse ainueesmärgina; konverentsisõite (üldjuhul).

Allkirjastatud eestikeelne lähetustaotlus koos lisadega saata aadressil ylle.raud@akadeemia.ee

Lisainfo ja kontakt Ülle Raud, ylle.raud@akadeemia.ee, tel 645 1925, mob 504 2659.

Kui Eesti teadlane soovib akadeemia koostöölepingute raames kutsuda Eestisse koostööpartnereid teistest riikidest, on vaja:

 • veenduda, et vastav ja kehtiv leping on akadeemiate vahel olemas (lepingute nimekiri ja tingimused vt allpool);
 • saata partnerile kutse, milles soovitada tal pöörduda meie partnerakadeemia poole selle akadeemia poolt seatud tähtaegadeks.

Kui meie partnerakadeemia otsustab taotluse rahuldada, edastatakse see Eesti teaduste akadeemiale. Eesti TA välisvahetuse fond:

 • tasub külalisteadlase majutuse eest;
 • maksab päevaraha (praegu 15 eurot päevas, kui lähetus pikem kui 14 päeva ning 20 eurot päevas lühemate lähetuste puhul).

Kutse saatnud Eesti teadlane kohustub hoolt kandma koostööpartneri teadusprogrammi sisulise poole eest ning abistama vajadusel praktilistes küsimustes.

Küsimustele vastab Ülle Raud, ylle.raud@akadeemia.ee, tel 645 1925

Eesti teaduste akadeemia koostööpartnerid teadlasvahetuse korraldamiseks seisuga jaanuar 2021. a.

Välispartner   Kvoodi suurus (päevades) ja kasutamise tingimused
Austria teaduste akadeemia vahetussõidud ainult Austria TA konverentsidele
Baškiiria teaduste akadeemia 30
Bulgaaria teaduste akadeemia ainult ühisprojektid
Iisraeli teaduste akadeemia28, fundamentaaluuringuteks
Flaami teaduste akadeemia 28, ainult Belgia Flandria teadusasutusse (nõutav PhD kraad)
Leedu teaduste akadeemia75
Läti teaduste akadeemia 75
Montenegro teaduste ja kunstide akadeemia 21
Poola teaduste akadeemia 120, ühisprojektideks (üksiksõidud võimalikud ainult ülejäägi arvelt)
Rootsi kuninglik kirjanduse, ajaloo ja muististe akadeemia 35
Sloveenia teaduste akadeemiakokkuleppelised üksiksõidud (nõutav vähemalt PhD kraad)
Tšehhi teaduste akadeemiaainult ühisprojektid
Ukraina teaduste akadeemia50, vahetussõidud ainult Ukraina TA asutustesse
Ungari teaduste akadeemiaühisprojektid
Valgevene teaduste akadeemia30, vahetussõidud ainult Valgevene TA asutustesse
Venemaa teaduste akadeemia 75, teadlasvahetus peatatud

Austria teaduste akadeemia

Mag. Bernhard Plunger
Foreign Relations
Austrian Academy of Sciences
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2
A-1010 Wien
AUSTRIA
Tel + 43 1 51581 253 or 254 or 252
Faks + 43 1 513 9542
E-post Bernhard.Plunger@oeaw.ac.at

Berliin-Brandenburgi teaduste ja humanitaarteaduste akadeemia

Roland Römhildt
Referent des Präsidenten/Internationale Beziehungen Präsidialbüro
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Jägerstraße 22/23
10117 Berlin
GERMANY
Tel +49 (0)30 20370 583
E-post roland.roemhildt@bbaw.de

Bulgaaria teaduste akadeemia

Mr. Dimitar Denev
International Relations Department
Bulgarian Academy of Sciences
1, 15 November Str.,
Sofia 1040 BULGARIA
Tel (+359 2) 979 5236
E-post denev@cu.bas.bg

Flaami kuninglik teaduste ja kunstide akadeemia

Mr. Jan Albert
The Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts
Hertogsstraat 1
B-1000 Brussels
BELGIUM
Tel + 32 02 550 2317
Faks + 32 2 550 2378
E-post jan.albert@kvab.be

Hamburgi teaduste ja humanitaarteaduste akadeemia

Dr. Elke Senne
Research Administrator
Academy of Sciences and Humanities in Hamburg
Edmund-Siemers-Allee 1, Ostflügel, 2. OG.
20146 Hamburg
GERMANY
Tel (+49)40/42 94 86 69-20
E-post elke.senne@awhamburg.de

Iisraeli teaduste ja humanitaarteaduste akadeemia

Dr. Neta Peretz
Head of the International Division
Israel Academy of Sciences and Humanities
P.O. Box 4040 (Albert Einstein Sq.)
Jerusalem 91040
ISRAEL
Tel + 972 2 567 6221

Leedu teaduste akadeemia

Mrs. Violeta Skirgailiene
Foreign Relations
The Lithuanian Academy of Sciences
Gedimino Ave. 3
2600 Vilnius
LITHUANIA
Tel + 370 5 260 8395
Faks + 370 52 618 464
E-post v.skirgailiene@lma.lt

Läti teaduste akadeemia


Dr. Ilze Trapenciere
Mr. Kristaps Broks
The Latvian Academy of Sciences
International Relations Department
Akademijas laukums 1
LV 1524 Riga
LATVIA
Tel + 371 67 225 361 (office), + 371 26 478 619 (mobile)
Faks +371 67 821 153
E-post int@lza.lv

Montenegro teaduste ja kunstide akadeemia

Ms. Katarina Terzic
International and Interacademic Cooperation
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Rista Stijovica 5
81000 Podgorica
MONTENEGRO
Tel + 382 20 655 457
Faks + 382 20 655 451
E-post canu@canu.ac.me

Poola teaduste akadeemia

Mrs Jolanta Krześniak
Polish Academy of SciencesInternational Cooperation Department
PKiN, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Tel+48 22 182 65 04
E-post jolanta.krzesniak@pan.pl

Rootsi kuninglik kirjanduse, ajaloo ja muististe akadeemia

Mrs. Kristina Lund
The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities
P.O.Box 5622, Villagatan 3
S-11486 Stockholm
SWEDEN
Tel + 46 8 440 4286
Faks + 46 8 440 4290
E-post kristina.lund@vitterhetsakademien.se

Slovaki teaduste akadeemia

Mr. František Fundárek, PhD.
Programme Officer
Department of International Cooperation
Slovak Academy of Sciences
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
SLOVAKIA
Tel +421 2 5751 0138
E-post fundarek@up.upsav.sk

Sloveenia teaduste ja kunstide akadeemia

Prof. Branko Stanovnik
Head, Dept. of International Scientific Cooperation
Slovenian Academy of Sciences and Arts
Novi trg 3, POB 323
61001 Ljubljana
SLOVENIA
Tel: + 386 61 125 6068
Faks + 386 61 125 3423
E-post international@sazu.si

Soome akadeemia

Mrs. Ulla Ellmén
International Affairs
The Academy of Finland
P.O.Box 131
(Hakaniemenranta 6)
FI-00531 Helsinki
Finland

Tel + 358 9 7748 8316
Faks + 358 9 7748 8241
E-post ulla.ellmen@aka.fi

Tšehhi teaduste akadeemia

Ms. Markéta Říhová

Division of International Cooperation
Czech Academy of Science
Narodni 3, 117 20 Prague

THE CZECH REPUBLIC
Tel + 420 221 403 287
E-post rihovam@kav.cas.cz

Veebileht www.cas.cz

Ukraina teaduste akadeemia

Mr. Anatolii Myronchyk, Head
International Relations Dept.
National Academy of Sciences of Ukraine
Volodymyrska St ., 54
Kyiv-30 MSP
UKRAINE 01601
Tel+380 44 235 2239
Faks+380 44 239 6559
E-post vmz@nas.gov.ua

Ungari teaduste akadeemia

Ms. Nikoletta Farago
Dept. of International Cooperation
Hungarian Academy of Sciences
Nador utca 7
H-1051 Budapest
HUNGARY
Tel + 36 1 411 6272
Faks + 36 1 411 6261
E-post farago.nikoletta@office.mta.hu

Valgevene rahvuslik teaduste akadeemia

Dr. Vladimir V. Podkopaev
Director International Relations Dept.
National Academy of Sciences of Belarus
Independence Ave. 66, 220072 Minsk
REPUBLIC OF BELARUS
Tel/Faks + 375 17 284 0769
E-post inter@presidium.bas-net.by

Venemaa teaduste akadeemia

Dr. Sergey Markianov
Foreign Relation Dept.
Russian Academy of Sciences
Leninski prosp. 14
117901 Moscow, V-71
RUSSIA
Tel + 7 499 237 0141
Faks + 7 495 952 5266
E-post uvs@presidium.ras.ru

 1. Eestikeelne taotlusvorm lähetuseks välispartneri juurde.
 2. Ingliskeelne taotlusvorm partnerakadeemiale esitamiseks.