Eesti teaduste akadeemia võtab vastu individuaalsete teadusvisiitide taotlusi

Avatud on taotlusvoor Eesti teadlaste individuaalseteks teadusvisiitideks 2024. aastal.

Osalema on oodatud kõik Eestis positiivselt evalveeritud teadusasutustes töötavad teadlased, kelle kvalifikatsioon vastab vastava riigi partnerakadeemia esitatavatele nõuetele.

Ingliskeelse taotluse koos vormis nõutud lisadega (sh ametlik kutse külastatavalt koostööpartnerilt) palume esitada 15. novembriks 2023 teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas: https://ta-konkursid.ee/.

Teaduste akadeemia välisvahetuse fondi nõukogu teeb otsuse taotluse rahuldamise kohta hiljemalt 15. detsembriks.

Teadusviidi raames kaetakse teadlase ööbimiskulud ja makstakse päevaraha vastavalt vastuvõtva akadeemia tariifidele. Sõidukulusid ei kaeta.

Lisainfo ja kontakt: Terje Tuisk, terje.tuisk@akadeemia.ee