Individuaalsed teadusvisiidid

2024. aastal toimuvate teadusvisiitide taotluste esitamise tähtaeg on 15.11.2023. Taotluste esitamise algusest anname jooksvalt teada.

Visiite toetatakse akadeemiatevaheliste koostöölepingute raames (vt võimalike sihtriikide ja partnerakadeemiate nimekiri).

Taotlejad: osaleda võivad kõik Eestis postiivselt evalveeritud teadusasutustes töötavad teadlased, kui nende kvalifikatsioon vastab meie partnerakadeemia poolt esitatud tingimustele.

Eelistatud on otseselt teadustööga seotud visiidid, näiteks teadustöö läbiviimine partneri laboratooriumis, töö arhiivides jms.

Teadusviidi raames kaetakse teadlase ööbimiskulud ja makstakse päevaraha vastavalt vastuvõtva akadeemia tariifidele.

NB! Ei toetata: viisa- ega sõidukulusid; konverentsidel osalemise kulusid; koolitust (näit loengute kuulamine); õppekavade väljatöötamisega seotud nõupidamisi; tööd kirjandusega raamatukogudes lähetuse ainueesmärgina.

Taotlemise etapid:

  1. Kontakt asutusega, mida soovitakse külastada, et neilt saada kirjalik kutse nõusolekuga teadlane vastu võtta;
  2. 15. november 2023 – Taotluse esitamine (ingl k) Eesti teaduste akadeemiale konkursside keskkonnas koos nõutud lisadega.
  3. 15. detsember 2023 – Eesti TA välisvahetuse fondi nõukogu teeb otsuse taotluse rahuldamise kohta.
  4. Taotlus saadetakse rahastusotsuse tegemiseks sihtriigi partnerakadeemiale, kuna partnerakadeemia katab Eesti teadlase majutuskulud ja maksab päevaraha. Nii otsuse tegemise aeg ja kord kui ka maksmise tingimused ning kord võivad riigiti erineda.

Lisainfo ja kontakt: Terje Tuisk, terje.tuisk@akadeemia.ee