30. mail toimub Eesti teaduste akadeemia energeetikakonverents

30. mail 2022 algusega kell 9.00 toimub Eesti teaduste akadeemia saalis konverents „Eesti energiapoliitika. Energiatrilemma-tasakaal“.

Energia ja kütuste pikaajalised tarnekanalid Euroopas on muutunud ebastabiilseks, uute avamine on logistiliselt keerukas ja kallis. Probleemiks on kütuse ja energia kättesaadavus. Turul tekkinud defitsiidi, energiatootmise struktuuri ja fossiilkütuste tõrjutuse tõttu pole kütuste- ja energiahinnad enam tarbijale taskukohased ning sisendina majandustegevusele vastuvõetavad. Lõpptarbijale pakutud toimetulekutoetused ja piirhinna kehtestamine on täna vajalik leevendamaks tagajärgede mõju, kuid ei loo eeldusi probleemse süsteemi muutmiseks. Riikide ja majanduspiirkondade konkurentsis püsimiseks vajab kogu energeetikatööstus ümberdisainimist.

Konverentsil otsitakse optimaalset tasakaalu energia varustuskindluse, taskukohasuse ja keskkonnamõjude vahel.

Konverentsi programmi leiab ürituse veebilehelt: https://www.akadeemia.ee/sundmused/energeetikakonverents-eesti-energiapoliitika-energiatrilemma-tasakaal/

Üritus on kutsetega, ent kõik huvilised on oodatud konverentsist osa saama otseülekande vahendusel ürituse veebilehel.