24. november 2023

Tartus Eesti looduseuurijate seltsi saalis toimub tänavune Eesti teaduste akadeemiaga assotsieerunud seltside ümarlaud, mis keskendub säästva arengu temaatikale. Arvi Freiberg esineb ettekandega „ÜRO AGENDA 2030 ja Maa taluvuspiiride dialektika kui kõigi teaduste tänane konnasilm“. Sellele järgneb arutelu seltside võimalikust rollist ÜRO säästvat arengut toetava teaduse kümnendis. Loe lähemalt.