Akadeemiliste seltside ümarlaud keskendus säästva arengu temaatikale

24. novembril 2023 toimus Tartus Eesti looduseuurijate seltsi saalis tänavune Eesti teaduste akadeemiaga assotsieerunud seltside ümarlaud, mis keskendus säästva arengu temaatikale.

Teaduste akadeemia asepresident Arvi Freiberg esines ettekandega „ÜRO AGENDA 2030 ja Maa taluvuspiiride dialektika kui kõigi teaduste tänane konnasilm“. Sellele järgnes arutelu seltside võimalikust rollist ÜRO säästvat arengut toetava teaduse kümnendis.  

Ümarlaua oluliseks osaks oli seltside esindajate omavaheline tutvumine, mis toimus nii ümarlaua alguses korraldatud „akadeemilise karusselli“ kui ka vahepausidel toimunud vaba suhtlemise käigus.

Sotsioloogide liidu esindaja Anu Masso tõi välja, et ümarlaua suureks väärtuseks on just teiste akadeemiliste seltsidega tutvumine. Arvi Freiberg kiitis ettekandele järgnenud arutelu avatust, laia haaret ja kõrget kvaliteeti. Ta tutvustas ka ideed akadeemia juhatuse laiendatud istungist koos seltside esindajatega. Üheskoos leiti, et ümarlauad võiks toimuda sagedaminigi, näiteks korra semestris.

Tänavu osales ümarlaual 15 esindajat 12 akadeemilisest seltsist. Akadeemikutest osalesid ümarlaual ka Jüri Engelbrecht ja Urmas Kõljalg, kes on looduseuurijate seltsi president.

Eesti teaduste akadeemiaga on assotsieerunud kokku 24 teadusseltsi ja ühendust.