20. aprill 2022

Toimub Eesti teaduste akadeemia üldkogu istung. Üldkogul antakse üle Edgar Kanti nimeline medal sotsiaalteaduste valdkonnas ja Eesti teaduste akadeemia medalid. Riigi peaprokurör Andres Parmas peab ettekande „Uued teadmised, arenevad tehnoloogiad ja juriidika“. Akadeemik Urmas Varblane esineb teemal „Milline on uus normaalsus maailmamajanduses?“ Üldkogu istungi teises osas tegeletakse akadeemia protseduuriliste küsimustega. Vaata siit.