Akadeemia üldkogu istung 20.04.2022

Üldkogu toimub 20. aprillil 2022 algusega kell 11 hübriidvormis. Veebiülekanne algab orienteeruvalt kell 11.20.

Üldkogu istung on järelvaadatav akadeemia Youtube'i-kanalil siin.

PÄEVAKORD

Avamine
Autasustamine akadeemia medalitega
Autasustamine Edgar Kanti nimelise medaliga

ETTEKANDED
„Uued teadmised, arenevad tehnoloogiad ja juriidika“
Andres Parmas

VAHEAEG

Akadeemia 2021. aasta tegevuse aruanne, otsuse vastuvõtmine
Tarmo Soomere

Akadeemia uute liikmete valimisest
Tarmo Soomere

Akadeemia finantstegevus 2021, eelarve ja finantsplaan 2022, otsuse vastuvõtmine
Jaak Järv

Akadeemikutasude määramine perioodiks 01.05.2022–30.04.2023, otsuse vastuvõtmine
Jaak Järv

Põhikirja muudatuste kinnitamine

Eesti teaduste akadeemia uurija-professori statuudi kinnitamine

Sõnavõtud ja arutelu

Lõppsõna
Tarmo Soomere