19. aprill 2023

Toimub Eesti teaduste akadeemia üldkogu aastakoosolek. Kuulutatakse välja akadeemik Harald Kerese nimelise medali laureaat astronoomia, füüsika ja matemaatika alal. Panuse eest tumeaine avastamisel ja universumi kärgstruktuuri uurimiseks vajalike statistiliste meetodite väljatöötamisel tunnustati medaliga akadeemik Enn Saart. Akadeemik Anu Realo peab ettekande teemal „Usaldusest, usaldusväärsusest ja vastutusest“. President Tarmo Soomere esitab kokkuvõtte akadeemia tegevusest 2022. aastal. Lisaks allkirjastatakse kolmepoolne leping eesti keele ja selle õpetamise uurija-professoriks valitud Birute Klaas-Langi, Tartu ülikooli ja Eesti teaduste akadeemia vahel. Aastakoosoleku teises osas kinnitatakse alanud aasta eelarve ja tegeletakse akadeemia protseduuriliste küsimustega. Lähem info.